IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 22.05.2018 14:30 do: 22.05.2018 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

go Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 193/17

watch Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. 10. 2016 č. j. 41 C 376/2014-224.

Stručná charakteristika:  Žaloba na vydání bezdůvodné obohacení.

Označení navrhovatelů:  Radek Hrehor

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět