IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 21.02.2017 09:30 do: 21.02.2017 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 2486/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, Odboru pro severočeskou oblast, ze dne 22. 10. 2003 č. j. 132527/2003-635.1-KH

Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  Ivanyus Volodymyr

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět