IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 15.10.2019 09:00 do: 15.10.2019 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

go Spisová značka: IV. ÚS 2590/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

click Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 28. května 2019 č. j. 13 To 180/2019-21 a usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 2. května 2019 č. j. 4 Nt 4128/2019-14

click Stručná charakteristika:  právo na bezplatnou pomoc obhájce

Označení navrhovatelů:  Jan Koláčný

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět