IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 25.04.2017 14:00 do: 25.04.2017 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 2609/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2016 č. j. 11 Kss 6/2015 53.

Stručná charakteristika:  Kárné řízení

Označení navrhovatelů:  Mgr. Miloš Zbránek

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět