IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 16.07.2019 09:40 do: 16.07.2019 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 2932/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

enter site Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2018 č. j. 30 Cdo 2197/2018-280, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. dubna 2018 č. j. 24 Co 70/2018-272 a usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 16. února 2018 č. j. 42 P 210/95-253

go to site Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  město Smečno a Jaroslav Slášek

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět