IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 28.03.2017 09:15 do: 28.03.2017 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 3208/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2016 č. j. 3 As 159/2015-32, a Městského soudu v Praze ze dne 9. 6. 2015 č. j. 11 A 6/2011-84

Stručná charakteristika:  žádost o informace, právní analýza jako autorské dílo, právo na informace, právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  Zuzana Candigliota, zastoupena Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Bolzanova 461/5

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět