IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 24.07.2018 09:30 do: 24.07.2018 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

go to site Označení senátu nebo pléna: IV. senát

watch Spisová značka: IV. ÚS 3375/17

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017 č. j. 23 Cd 2988/2017-536 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 1. 2017 č. j. 8 Cmo 272/2014-512.

enter Stručná charakteristika:  Náklady řízení.

Označení navrhovatelů:  DARE-EUROOKNA,s.r.o.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět