Program jednání soudu

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 04.08.2020 09:00 do: 04.08.2020 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 3555/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesením Krajského soudu v Brně č. j. 5 To 244/2019-705, č. j. 5 To 245/2019-709, č. j. 5 To 246/2019-713, č. j. 5 To 247/2019-717, č. j. 5 To 248/2019-721, č. j. 5 To 249/2019-725, č. j. 5 To 250/2019-729, č. j. 5 To 251/2019-733, č. j. 5 To 252/2019-737, č. j. 5 To 253/2019-741, č. j. 5 To 254/2019-745 a č. j. 5 To 255/2019-749, ze dne 7. 8. 2019

Stručná charakteristika:  Odůvodnění rozhodnutí ohledně náhrady nákladů poškozených v trestním řízení vzniklých přibráním zmocněnce

Označení navrhovatelů:  1) I.K., 2) M.P. a spol.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět