IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

http://0.7ba.info/out.php?url=http://ymlp111.net/ watch od: 16.01.2018 09:00 follow do: 16.01.2018 09:30

enter site Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

click here Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 3749/17

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

here Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2017, č. j. 19 Co 195/2017-803

Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  nezl. Nela Pravdová

watch Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět