IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 12.02.2019 08:30 enter site do: 12.02.2019 09:00

source link Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 3780/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

go Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. září 2018 č. j. 44 To 395/2018-87 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 27. 7. 2018 č. j. 43 Nt 59/2018-14

Stručná charakteristika:  právo na přístup k soudu

Označení navrhovatelů:  D. R.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět