IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 28.06.2017 09:30 do: 28.06.2017 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. US 4044/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2016 č. j. 25 Cdo 3807/2014-220

Stručná charakteristika:  Náhrada nemajetkové újmy

Označení navrhovatelů:  Ing. Dr. Jana Maturová a spol.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět