IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 12.02.2019 09:00 do: 12.02.2019 09:30

here Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 4091/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2018 č. j. 11 Tvo 19/2018-11 a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2018 sp. zn. 8 To 68/2018

Eventuální akcesorické návrhy:  návrh na odklad vykonatelnosti

go to site Stručná charakteristika:  právo na zákonného soudce

Označení navrhovatelů:  L. N.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět