IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

get link od: 20.08.2019 08:45 do: 20.08.2019 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

get link Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 4241/18

follow site Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. října 2018 č. j. 54 A 118/2018-50

Eventuální akcesorické návrhy:  návrh na zrušení § 90 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeného slovy „o návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování“ a „V řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena. “ a § 90 odst. 3 téhož zákona

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  1. MUDr. David Rath, 2. volební strany ZDRAVÁ HOSTIVICE a 3. MUDr. Eva Rathová

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět