IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 16.07.2019 09:00 do: 16.07.2019 09:20

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

go site Spisová značka: IV. ÚS 433/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. října 2018 č. j. 69 Co 292/2018-1058 a usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 31. srpna 2018 č. j. 25 C 118/2012-1044

Stručná charakteristika:  odměna za poskytnutí právních služeb

Označení navrhovatelů:  JUDr. Petr Ritter

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět