IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 23.04.2019 14:00 do: 23.04.2019 14:30

see url Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 492/18

get link Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2017 sp. zn. 9 To 310/2017 a výroku I. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 18. července 2016 sp. zn. 1 T 17/2015

Stručná charakteristika:  Zabrání zboží zajištěného při prohlídkách tzv. growshopů

Označení navrhovatelů:  GROWMAN PLAINS s.r.o.; GrowLand, s.r.o., obě zastoupeny JUDr. Milošem Holubem, Ph.D., advokátem, sídlem Veletržní 924/14, Praha 7 — Holešovice,

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět