Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

od: 24.05.2017 09:00 do: 24.05.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 2/15

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů.

Stručná charakteristika:  veřejné zdravotní pojištění cizinců

Označení navrhovatelů:  Městský soud v Praze

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět