Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 18.09.2018 14:00 do: 18.09.2018 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 24/17

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková

enter site Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Stručná charakteristika:  Výhrada zákona (čl. 44 a čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a omezení práva na podnikání a jinou hospodářskou činnost příslušníků bezpečnostních sborů

Označení navrhovatelů:  Nejvyšší správní soud

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět