Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

follow od: 17.01.2019 10:30 source link do: 17.01.2019 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

follow site Označení senátu nebo pléna: Plénum

source site Spisová značka: Pl. ÚS 30/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

Stručná charakteristika:  zrušení obecně závazné vyhlášky města

Označení navrhovatelů:  Ministerstvo vnitra ČR

see Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět