Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 24.07.2018 14:00 do: 24.07.2018 14:30

follow link Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

go to link Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 3/16

watch Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.

follow url Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 333/2014 Sb.

Stručná charakteristika:  návrh na zrušení tzv. pravidla desetinásobku, tj. ustanovení podle nějž souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu

Označení navrhovatelů:  Senátoři Parlamentu ČR

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět