Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

source site od: 15.11.2017 14:00 click here do: 15.11.2017 15:00

go Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

see url Označení senátu nebo pléna: Plénum

go to link Spisová značka: Pl. ÚS 33/15

https://metalitalia.com/articolo/belakor-aggiornamenti-sul-nuovo-album/ Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení ustanovení § 235 odst. 2 a § 239 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.

Stručná charakteristika:  přístup k soudu

Označení navrhovatelů:   Bourke Trust a. s. (dříve PYRGHOS LEFKOS a. s.)

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět