Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 10.12.2018 13:00 see do: 10.12.2018 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 41/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení ustanovení § 169r odst. 1 písm. j) a § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ustanovení § 46a odst. 9 a § 73 odst. 8 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

Označení navrhovatelů:  Senátoři Parlamentu ČR

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět