Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

od: 18.02.2020 14:00 do: 18.02.2020 16:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 4/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení § 4a, 4b, 4c a § 9 písm. e) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., čl. II bodu 1 a 6, části III a čl. VIII zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stručná charakteristika:  zákon o střetu zájmů

Označení navrhovatelů:  prezident republiky a skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět