Plénum - veřejné ústní jednání

source site od: 27.03.2019 10:00 do: 27.03.2019 16:00

Typ jednání: veřejné ústní jednání

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 45/17

Jednací místnost:  sněmovna

Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost na zrušení ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchování, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

Označení navrhovatelů:  Skupina poslanců Parlamentu ČR, zastoupena Mgr. et Mgr. Janem Vobořilem, advokátem se sídlem v Praze 7, U Smaltovny 1115/32

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět