Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 15.10.2019 14:00 do: 15.10.2019 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

here Spisová značka: Pl. ÚS 5/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa

Návrh na přezkoumávané akty:  Zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 125/2019 Sb., ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, in eventum na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Stručná charakteristika:  Legitimní očekávání, právní jistota, podstata právního státu, restituce majetku, zmírnění některých křivd z doby nesvobody, odluka církví od státu, daňová legislativa, účel daní.

Označení navrhovatelů:  Skupina senátorů, za kterou jedná senátor Ing. Petr Šilar, zastoupená JUDr. Jakubem Křížem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 633/12

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět