Pl. ÚS 21/17

go  Spisová značka: Pl. ÚS 21/17

see

enter site Datum podání: 21.08.2017

enter site Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

go to site Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

source link Předmět

Návrh na zrušení (dostupný PDF zde (706 KB, PDF)) ustanovení bodu 2 a 3, ČI. II. Přechodná ustanovení zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony zavedená do zákona č. 13/1997 Sb. zákonem č. 196/2012 Sb.