Pl. ÚS 34/18

 Spisová značka: Pl. ÚS 34/18

Datum podání: 30.07.2018

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 112/2018 Sb. Text návrhu je dostupný PDF zde (1021 KB, PDF). Podpisová listina PDF zde (240 KB, PDF). (Pozn. Návrh na zrušení § 10 odst. 3 a § 14b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 112/2018 Sb., vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 34/18, byl spojen ke společnému řízení s návrhem skupiny senátorů, vedeným pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17; oba návrhy budou nadále vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17.)