Pl. ÚS 4/17

 Spisová značka: Pl. ÚS 4/17

Datum podání: 15.02.2017

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

see url go site Navrhovatel: Ing. Zeman Miloš, prezident České republiky, Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

enter site Předmět

Návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Text návrhu je dostupný PDF zde (1.7 MB, PDF).