Pl. ÚS 4/17

Spisová značka: Pl. ÚS 4/17

Datum podání: 15.02.2017

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Navrhovatel: Ing. Zeman Miloš, prezident České republiky, Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Text návrhu je dostupný PDF zde (1.7 MB, PDF).

Dne 8. 3. 2017 podala skupina 44 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rovněž návrh na zrušení některých ustanovení zákona o střetu zájmů (původně vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 5/17, částečně odmítnutý pro litispendenci, částečně spojený pod sp. zn. Pl. ÚS 4/17), text návrhu je dostupný PDF zde (10.3 MB, PDF), podpisová listina PDF zde (276 KB, PDF).

Zamítnuto. 11.02.2020