Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 21/20

Spisová značka: Pl. ÚS 21/20

Datum podání: 07.05.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

 

 

Návrh na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-Co V-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Text návrhu je dostupný  zde (712 KB, PDF), podpisová listina  zde (182 KB, PDF).

 

 

 

Zamítnuto. 08.12.2020