Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 28/21

Spisová značka: Pl. ÚS 28/21

Datum podání: 14.06.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: Mgr. Volný Lubomír, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Předmět

Ústavní stížnost proti nezákonnému zkrácení vlastnických práv stěžovatele a porušení práva na spravedlivý proces v disciplinárním řízení vedeném proti stěžovateli Mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a v řízení o odvolání stěžovatele proti usnesení Mandátového a imunitního výboru plénem Poslanecké sněmovny. Text podání je dostupný  zde (7.8 MB, PDF).