Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 29/21

Spisová značka: Pl. ÚS 29/21

Datum podání: 02.06.2021

Soudce zpravodaj:: JUDr. Jaromír Jirsa,

Navrhovatel: P. J. a spol.

Předmět

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 17 A 42/2021-156 ze dne 9. 4. 2021 a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. j. 9 As 104/2021 ze dne 27. 5. 2021. Návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 Č. 200, o přijetí krizového opatření, zveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 100/2021 Sb., ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021 č. 300, zveřejněného pod č. 135/2021 Sb., ve znění usnesení vlády č. 315 ze dne 26. 3. 2021, zveřejněného pod č. 147/2021 Sb.

 

částečně odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, částečně odmítnuto pro nepřípustnost. 31.08.2021