I. ÚS 1450/16 - sdělení - Johana Březinová, Klavary 208, 280 02 Klavary

08.06.2016

Vyvěšeno: 8.6.2016, sňato: 8.7.2016, doručovaná písemnost: usnesení č.j. I. ÚS 1450/16-8 ze dne 18.5.2016

PDF sdělení (247 KB, PDF)