II. ÚS 788/15 - sdělení - Pavel Čermák, Palackého 7, 301 00 Plzeň

01.06.2017

vyvěšeno 1.6.2017, sňato 3.7.2017, doručovaná písemnost: usnesení č.j. II. ÚS 788/15 ze dne 3.5.2017