Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

rozhodnuti 11. června 2014 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1108/11, který se týká vydání nemovitostí oprávněné osobě podle ust. § 3 odst. 1 zákona o mimosoudních rehabilitacích Čtěte více rozhodnuti 10. června 2014 Občanská sdružení (spolky) za určitých podmínek mohou podat návrh na zrušení územního plánu Čtěte více prehled_jednani 6. června 2014 Přehled jednání Ústavního soudu pro 24. týden roku 2014 Čtěte více rozhodnuti 5. června 2014 Vzdálenost mezi bydlišti rodičů nemůže sama o sobě být překážkou střídavé péče Čtěte více rozhodnuti 5. června 2014 Další rozhodnutí Ústavního soudu ke střídavé péči Čtěte více rozhodnuti 4. června 2014 Ústavní soud ke kolizi práva na svobodu projevu a práva na ochranu osobnosti veřejně činných osob Čtěte více rozhodnuti 2. června 2014 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/13 - Ústavní soud v obnoveném řízení zrušil rozhodnutí obecných soudů ve sporu o výši náhrady vyplacené za nucený převod akcií stěžovatelů Čtěte více prehled_jednani 30. května 2014 Přehled jednání Ústavního soudu pro 23. týden roku 2014 Čtěte více rozhodnuti 28. května 2014 Ústavní soud zamítl návrh na zrušení nařízení města Františkovy Lázně, které zakazuje pochůzkový a podomní prodej Čtěte více rozhodnuti 27. května 2014 Nálezy Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 644/13 a sp.zn. IV. ÚS 2265/13, které se týkají nároku na nemateriální újmu u osob rehabilitovaných podle zákona č. 119/1990 Sb. Čtěte více
<< < 49 50 51 52 53 54 55 > >>