Ústavní soud České republiky

Podle čl. 83 Ústavy České republiky je Ústavní soud soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Sídlem Ústavního soudu je Brno.

Ústavního soudu České republiky 

NALUS

Aktuální jednání

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 21.04.2015 14:00
do: 21.04.2015 14:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

navrhovatelé: JUDr. Daniela Trávníčková, zast. JUDr. Hanou Stavařovou, advokátkou se sídlem Opava, Veleslavínova 371/19

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 23.04.2015 09:00
do: 23.04.2015 09:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř

navrhovatelé: Jaromíra Šmédková, zastoupená Mgr. Vlastimilem Němcem, advokátem se sídlem v Přerově

 
RSS