Ústavní soud České republiky

Podle čl. 83 Ústavy České republiky je Ústavní soud soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Sídlem Ústavního soudu je Brno.

Ústavního soudu České republiky 

NALUS

Aktuální jednání

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 28.04.2015 15:00
do: 28.04.2015 15:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

navrhovatelé: MUDr. Eva Klimovičová

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 28.04.2015 15:30
do: 28.04.2015 16:00

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

navrhovatelé: ABBOTT GmbH & Co.KG, Spolková republika Německo, zastoupená JUDr. PharmDr. Vladimírem Bíbou, advokátem.

 
RSS