Přehled ústních jednání pro 7. týden roku 2013

08.02.2013

Nabízíme přehled dvou jednání ze 7. týdne.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

13. 2. 2013 9:00 - 13. 2. 2013 9:20
Sp. zn.: II. ÚS 3538/12
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Bohumil Jedlička, zastoupený JUDr. Alenou Lněničkovou, advokátkou, se sídlem v Praze
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 25 Co 219/2012-219 ze dne 12. července a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 73 Nc 847/2007-188 ze dne 16. února 2012
(Evidence podání účastníka řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudní exekutor vydal proti stěžovateli příkaz k úhradě nákladů exekuce. O dva dny později založil stěžovatel do spisu vedeného obvodním soudem několik listin, mezi jinými kopii námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. Soudkyně se později přípisem dotázala Nejvyššího soudu, kterému byl spis v mezidobí předložen, zda se ve spise nacházejí námitky stěžovatele? Nejvyšší soud odpověděl, že se předmětné námitky ve spise nenacházejí. Nato byly usnesením soudu prvního stupně námitky stěžovatele založené do spisu později odmítnuty, coby opožděně podané. Proti tomu podal stěžovatel odvolání a byl také odvolacím soudem vyzván k předložení důkazu o tvrzení, že námitky podal včas. To stěžovatel neučinil, a usnesením odvolacího soudu bylo jeho odvolání odmítnuto jako nepřípustné. Stěžovatel však nadále brojil proti předmětnému příkazu k úhradě nákladů exekuce a předložil též kopii námitek proti předmětnému příkazu, která obsahuje podací razítko soudu prvního stupně. Jelikož mu nebylo v rámci řízení před obecným soudem vyhověno, obrátil se s tvrzením o porušení svého práva na spravedlivý proces na Ústavní soud.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

13. 2. 2013 9:30 - 13. 2. 2013 9:45

Sp. zn.: II. ÚS 1005/12
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Ivo Klimeš, zastoupený Mgr. Stanislavem Králíkem, advokátem, se sídlem v Hodoníně
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2011, sp. zn. 12 Co 475/2010
(Formální náležitosti exekučního příkazu s přivolením k vykonatelnosti)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Okresní

soud v Prostějově nařídil, na základě exekutorského zápisu se svolením k

přímé vykonatelnosti, exekuci proti vedlejšímu účastníku řízení před

Ústavním soudem k vymožení povinnosti zaplatit stěžovateli částku

3.800.000 Kč a uhradit náklady exekuce. Proti rozhodnutí se vedlejší

účastník odvolal. Podle zjištění odvolacího soudu nevykazoval

exekutorský zápis formální náležitosti stanovené exekučním řádem, neboť

exekutor do zápisu neuvedl, o jaké průkazy šlo a nelze dovodit, že to

byly průkazy úřední a zda byly průkazy platné. Na základě tohoto

zjištění odvolací soud původní rozhodnutí změnil tak, že návrh na

nařízení exekuce zamítl a současně uložil stěžovateli povinnost uhradit

soudnímu exekutorovi náklady exekuce a povinnému náklady za řízení před

soudy obou stupňů. Stěžovatel v ústavní stížnosti tvrdí, že soud rozhodl

krajně formalisticky a porušil jeho základní právo na spravedlivý

proces, konkrétně možnost domáhat se stanoveným postupem svého práva u

nezávislého a nestranného soudu a žádá zrušení v záhlaví označeného

rozhodnutí Krajského soudu v Brně.