Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

24. října 2016: 11:00 - 11:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 5/16 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: Oleg Machněv, zast. advokátem Mgr. Filipem Schmidtem stručná charakteristika: podmínky udělení státního občanství České republiky
Detail
25. října 2016: 8:00 - 8:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 882/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: Frýdlantská zemědělská, a. s. stručná charakteristika: právo na ochranu vlastnictví
Detail
25. října 2016: 8:30 - 9:00

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 1429/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: Urbanová Eva, Urban Michael stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail
25. října 2016: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 251/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. navrhovatelé: Ing. Přemek Miřijovský, JUDr. Vanda Kliková, Ing. Radúz Klika, a Petr Pěček, všichni zastoupeni Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou. stručná charakteristika: Porušení práva na spravedlivý proces
Detail
26. října 2016: 14:30 - 15:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: IV. ÚS 2499/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Městská část Praha 1 stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces a zákonného soudce Věcná příslušnost soudu
Detail
26. října 2016: 15:00 - 15:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1377/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Rudolf Hradil stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces Náležité odůvodnění rozhodnutí o vazbě
Detail
31. října 2016: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1261/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Hana Berntová stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, kontradiktornost řízení, fikce uznání nároku
Detail
31. října 2016: 9:30 - 10:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 771/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Ing. Jiří Jaroměřský stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, náklady řízení, překvapivé rozhodnutí
Detail
31. října 2016: 10:00 - 10:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 2062/14 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. navrhovatelé: Ing. Tomáš Petřík a JUDr. Slavomír Řehák stručná charakteristika: vlastnické právo, regulace nájemného
Detail
01. listopadu 2016: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 1221/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Vít Pospíšil stručná charakteristika: ochrana soukromí
Detail
01. listopadu 2016: 9:30 - 10:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 899/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. navrhovatelé: Tomáš Čáp stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Detail