Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

26. července 2017: 10:00 - 10:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1737/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: V.K. a nezl. A.K stručná charakteristika: Náhrada újmy způsobené dítěti veřejnou mocí
Detail
01. srpna 2017: 8:30 - 9:00

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 1731/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: Mgr. Ing. Josef Cingroš stručná charakteristika: odměna exekutora
Detail
01. srpna 2017: 9:00 - 9:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 594/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: Naděžda Rotnáglová stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail
07. srpna 2017: 10:30 - 11:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1079/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: R.Z. stručná charakteristika: Právo na rodinný život a péči o děti
Detail
08. srpna 2017: 9:00 - 9:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 2330/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: PhDr. Magdalena Jiříková, zast. advokátem JUDr. Jiřím Exnerem stručná charakteristika: Projednání věci v přiměřené lhůtě
Detail
08. srpna 2017: 13:30 - 14:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: IV. ÚS 2545/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková navrhovatelé: příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, zastoupená JUDr. Petrem Haluzou, advokátem, sídlem Praha 9 stručná charakteristika: Stanovení úhrad za zdravotní péči v zařízeních sociálních služeb v roce 2012 z pohledu čl. 31 a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
Detail
09. srpna 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 4139/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c. navrhovatelé: Mgr. Věra Váchová a Monika Váchová, zastoupené JUDr. Martou Černou, advokátkou se sídlem Praha 1 – Nové Město, Senovážné náměstí 978/23 stručná charakteristika: Výše náhrady podle restitučních zákonů
Detail