Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 10/20

Spisová značka: Pl. ÚS 10/20

Datum podání: 30.03.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.

Navrhovatel: P. A.

Předmět

 

Ústavní stížnost směřující proti omezení svobody pohybu vládou ČR, zejména pak proti zásahu do základních práv stěžovatele v důsledku krizového opatření vlády ze dne 13. března 2020 č. 203 (č. 76/2020 Sb.).

 

Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 05.05.2020