Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 11/20

Spisová značka: Pl. ÚS 11/20

Datum podání: 30.03.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: T. P.

Předmět

 

Ústavní stížnost směřující proti neústavnímu zásahu na práva na ochranu soukromého a rodinného života vládou ČR, zejména pak proti zásahu do základních práv stěžovatelky v důsledku Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu (č. 69/2020 Sb.) a Usnesení vlády ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření (č. 106/2020 Sb.).

 

Z části odmítnuto pro nepříslušnost, z části odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 12.05.2020