Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 16/20

Spisová značka: Pl. ÚS 16/20

Datum podání: 15.04.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: B.K., B.M., B.M., B.V., D.I., D.L., M.L., H.J., K.K., K. P., R.L. R.D., S.A., S.J., S.L., K.M., Š.I., Š.J., Č.Š., Č.P.

Předmět

 

Ústavní stížnost proti zásahu veřejné moci do základních práv a svobod stěžovatelů, proti mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18. 3. 2020; č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN, a mimořádnému opatření ze dne 27. 3. 2020, č. j. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN, případně proti jakémukoliv jinému nahrazujícímu opatření srovnatelného účinku; s návrhem na vydání předběžného opatření dle § 80 zákona o Ústavním soudu.

 

 

Odmítnuto pro nepříslušnost. 26.05.2020