Projednávané plenární věci

Datum podání:
23.03.2012
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/12
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu ČR
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 52 písm. h), § 54 písm. d), § 57, § 192 odst. 5 věty druhé, § 286 odst. 3 a 4 a § 313 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a ustanovení § 39 odst. 2 písm. b), včetně poznámky pod čarou č. 79, a...

Datum podání:
04.03.2014
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl ÚS 3/14
Navrhovatel:
Nejvyšší soud ČR
Předmět:

Návrh na zrušení § 37 odst. 6 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů.

Datum podání:
26.03.2014
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/14
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství.

Návrh je dostupný PDF zde (963 KB, PDF).

Stav řízení:
Zamítnuto. 19.04.2016
Datum podání:
29.05.2014
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 11/14
Navrhovatel:
Ing. Lošťák René
Předmět:

Návrh na obnovu řízení ve věci řízení o ústavní stížnosti, vedeném pod sp.zn. III. ÚS 1640/10

Datum podání:
20.11.2014
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/14
Navrhovatel:
Krajský soud Ostrava - pobočka Olomouc, Mgr. Martin Šulák, samosoudce
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení § 61 odst. 2 věta první insolvenčního zákona a na zrušení § 66 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona

Datum podání:
23.01.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/15
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 15 odst. 12 ve slovech "v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného  provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem...

Datum podání:
23.01.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/15
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Viera Horčicová, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Datum podání:
29.01.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/15
Navrhovatel:
DELTA PEKÁRNY a. s., Bohunická 24/519, 619 00 Brno
Předmět:

Návrh na obnovu řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. III. ÚS 2309/09.

Datum podání:
05.03.2015
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/15
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Hana Veberová, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním...

Datum podání:
31.03.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/15
Navrhovatel:
Okresní soud Brno-venkov, předseda soudu Jirsa Petr Mgr., Polní 994/39, 608 04 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení části výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, č. j. 21 Cdo 1440/2014-456. Návrh je dostupný PDF zde (10.4 MB, PDF).

Datum podání:
08.04.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/15
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Barbara Pořízková, předsedkyně senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Datum podání:
01.06.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 13/15
Navrhovatel:
I. senát ÚS, Joštova 8, 660 83 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a (v rozsahu označení "§ 114b odst. 5) ustanovení § 153a odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
05.06.2015
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/16
Navrhovatel:
Obec Němčice, Němčice 53, 384 11 Němčice
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 644/2015-153 ze dne 10. 3. 2015 spolu s návrhem na zrušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění.

Datum podání:
03.07.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. US 15/15
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 41b odst. 2, § 41b odst 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Datum podání:
08.07.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/15
Navrhovatel:
Okresní soud v Břeclavi, JUDr. Hemelková Radka, Národních Hrdinů 11, 690 24 Břeclav
Předmět:

Návrh na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Datum podání:
24.07.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/15
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Návrh je dostupný PDF zde (585 KB, PDF).

Datum podání:
08.09.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/15
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení § 10 odst. 3, 5 zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební...

Datum podání:
11.09.2015
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/15
Navrhovatel:
Eva Nolčová
Předmět:

Návrh na obnovu řízení ve věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 903/13 spojený s návrhem na zrušení části ustanovení § 8 zák. č. 82/1998 Sb.

Datum podání:
25.09.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/15
Navrhovatel:
Krajský soud v Praze, Stránská Olga, předsedkyně senátu
Předmět:

Návrh na zrušení § 10 odst. 4 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
15.10.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/15
Navrhovatel:
Krajský soud Hradec Králové, JUDr. Kondr Karel
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 176 odst. 1 písm. a) zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 01.03.2016
Datum podání:
27.10.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/15
Navrhovatel:
Statutární město Jihlava, zastupitelstvo města, zast. Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. Ars 3/2015-30 ze dne 25. 8. 2015, ve spojení s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. Ars 9/2014- 98 ze dne 1. 4. 2015 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. Ars 5/2014-21 ze dne 8. 10. 2014.

Datum podání:
30.10.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 29/15
Navrhovatel:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, JUDr. Vojáčková Věra MPA, ředitelka, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení Nařízení obce Štěpánovice 1/2015 Tržní řád. Návrh je dostupný PDF zde (474 KB, PDF).

Datum podání:
02.11.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/15
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) v části "ve vlastnictví státu" zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný PDF zde (874 KB, PDF).

Stav řízení:
Zamítnuto. 15.03.2016
Datum podání:
03.12.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/15
Navrhovatel:
Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 14, 112 94 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 3 odst. 1 písm. b), § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 a § 7 odst. 5 zák. č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu...

Datum podání:
03.12.2015
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 32/15
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty zavádějící kontrolní hlášení plátců DPH. Návrh je dostupný PDF zde (1008 KB, PDF).

Datum podání:
10.12.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/15
Navrhovatel:
Bourke Trust a.s., dříve PYRGHOS LEFKOS a.s., Opletalova 1337, 110 00 Praha 1
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.2.2013, č.j. 29 ICdo 3/2013/283, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.10.2012, č. j. 13 VSOL 41/2012-266, a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.5.2012, č. j. 37 (39) ICm 1154/2010-223, spojená s návrhem...

Datum podání:
18.12.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 34/15
Navrhovatel:
Veřejný ochránce práv, Mgr. Šabatová Anna Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení čl. 2 písm. c) a čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Litvínov č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města.

Datum podání:
18.12.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 35/15
Navrhovatel:
Veřejný ochránce práv, Mgr. Šabatová Anna Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení čl. 2 písm. c) a čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města.

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení s věcí vedenou pod sp. zn. Pl. ÚS 34/15. 01.03.2016
Datum podání:
22.12.2015
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/16
Navrhovatel:
Paradise Casino Admiral, a. s., Komořany 146, 683 01 Rousínov
Předmět:

Ústavní stížnost na ochranu před rozhodnutím Zastupitelstva hl. města Prahy a návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky.

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 15.03.2016
Datum podání:
13.01.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/16
Navrhovatel:
Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková, Masarykovo nám. 91/5, 586 01 Jihlava Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 91/5, 586 01 Jihlava
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu ve věci usnesení Krajského státního zastupitelství Brno, pobočka Jihlava, ze dne 23. 11. 2015, 10KZT 16/2015-7.

Datum podání:
04.02.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení druhé věty § 3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupnýPDF  zde (1.5 MB, PDF).

Datum podání:
09.02.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/16
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 2 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 2/2014, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím...

Datum podání:
16.02.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 5/16
Navrhovatel:
M. O.
Předmět:

Ústavní stížnost spojená s návrhem na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky.

Datum podání:
23.02.2016
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/16
Navrhovatel:
Veřejný ochránce práv, Mgr. Šabatová Anna Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
04.03.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/16
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Došková Miluše, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 12 odst.  4 a odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
07.03.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/16
Navrhovatel:
10 fyzických osob
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 16 odst. 9, věta druhá a ve třetí větě text: "a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta", zrušení § 16a, § 16c, zrušení části § 49 odst. 2, text: "na základě písemného doporučení školského poradenského...

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 12.04.2016
Datum podání:
16.03.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/16
Navrhovatel:
Krajský soud v Praze, Mgr. Hájková Šárka, nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 17 odst. 4, věty druhé, zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Datum podání:
05.04.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 11/16
Navrhovatel:
JUDr. Blažek Pavel Ph.D., poslanec
Předmět:

Ústavní stížnost proti procesnímu usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 10. 2. 2016 a jinému zásahu státní moci spočívajícímu v postupu předsedy Poslanecké sněmovny dne 10. 2. 2016

Datum podání:
07.04.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/16
Navrhovatel:
Mgr. Benda Marek, poslanec
Předmět:

Ústavní stížnost proti procesnímu usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 10. 2. 2016 a jinému zásahu státní moci spočívajícímu v postupu předsedy Poslanecké sněmovny dne 10. 2. 2016.

Datum podání:
07.04.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 13/16
Navrhovatel:
Ing. Fischerová Jana CSc., poslankyně
Předmět:

Ústavní stížnost proti procesnímu usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 10. 2. 2016 a jinému zásahu státní moci spočívajícímu v postupu předsedy Poslanecké sněmovny dne 10. 2. 2016.

Datum podání:
07.04.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/16
Navrhovatel:
Koubek Jiří, poslanec, PhDr. Ženíšek Marek Ph.D., poslanec
Předmět:

Ústavní stížnost proti procesnímu usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 10. 2. 2016 a jinému zásahu státní moci spočívajícímu v postupu předsedy Poslanecké sněmovny dne 10. 2. 2016.

Datum podání:
08.04.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/16
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, Mgr. Gottwald Jiří, předseda senátu
Předmět:

Návrh na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Datum podání:
08.04.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/16
Navrhovatel:
Němcová Miroslava, poslankyně
Předmět:

Ústavní stížnost proti procesnímu usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 10. 2. 2016 a jinému zásahu státní moci spočívajícímu v postupu předsedy Poslanecké sněmovny dne 10. 2. 2016.

Datum podání:
08.04.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 17/16
Navrhovatel:
Novotný Martin, poslanec
Předmět:

Ústavní stížnost proti procesnímu usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 10. 2. 2016 a jinému zásahu státní moci spočívajícímu v postupu předsedy Poslanecké sněmovny dne 10. 2. 2016.

Datum podání:
20.04.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/16
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2 ze dne 30. června 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň.

Datum podání:
25.04.2016
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016. Návrh je dostupný PDF zde (7.0 MB, PDF).

Datum podání:
28.04.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Návrh je dostupný PDF zde (4.6 MB, PDF).

Datum podání:
05.05.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/16
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Camrda Jakub
Předmět:

Návrh na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Datum podání:
10.05.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016. Návrh je dostupný PDF zde (3.2 MB, PDF).

Datum podání:
13.05.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 24/16
Navrhovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).

Datum podání:
19.05.2016
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/16
Navrhovatel:
Okresní soud v Litoměřicích, Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 32 odst. (6) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.