Assistants to Justices

At least one judicial assistant (law-clerk), who must have a university legal education, is appointed for each Justice of the Constitutional Court. The Chief Justice of the Constitutional Court appoints and recalls each assistant on the basis of a proposal of the Justice for whom she will work. At present, each Justice may have up to three full-time assistants, or a greater number of part-time assistants who in total do not exceed three full-time assistants.

Current assistants

Assistants to the President of the Court Pavel Rychetský

JUDr. Blanka Baráková (7.8.2013)
JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M. (7.8.2013)
Mgr. Eva Šmakalová (9.1.2017)
Mgr. Kateřina Studecká (1.5.2018)

Assistants to the Vice - President of the Court Milada Tomková

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (27.5.2013)
JUDr. Jiřina Gojová (8.5.2013)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (1.6.2013)
Mgr. Petr Kilian (1.6..2013)

Assistants to the Vice - President of the Court  Jaroslav Fenyk

Mgr. et Mgr. Jana Kursová, Ph.D. (6.5.2013)
Mgr. Bc. Veronika Vlčková (6.6.2013)
JUDr. Hana Šulová (6.6.2013)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (10.6.2013)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (1.8.2016)

Assistants to Justice Jan Filip

Mgr. Štěpán Bubník, Ph.D. (15.5.2013)
Mgr. Jiří Novák (20.5.2013)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (1.1.2018)

Assistants to Justice Vladimír Sládeček

doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. (1.7.2013)
JUDr. Jiřina Kovaříková (1.8.2013)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (7.8. 2013)
JUDr. Ščerba Filip, Ph.D. (1.2. 2014)
JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. (1.10.2014)

Assistants to Justice Ludvík David

JUDr. Eva Heinrichová, Ph.D. (30.8.2013)
Mgr. Kristina Blažková (1.11.2018)
Mgr. Petra Lehotská (od 1.12.2018)
JUDr. Martina Kuloglija Podivínová (od 1.4.2019)

Assistants to Justice Kateřina Šimáčková

Mgr. Jakub Drápal (1.9.2016)
JUDr. Zuzana Vikarská, M.Phil., Ph.D. (4.1.2017)
Mgr. Bc. Kristýna Molková Foukalová (1.11.2017)
Mgr. Vojtěch Procházka (1.10.2018)
Mgr. Hana Lupačová, Ph.D. (1.3.2020)

Assistants to Justice Radovan Suchánek

JUDr. Otto Dostál (22.1.2014)
JUDr. Alena Kandalcová, Ph.D. (1.6.2016)
JUDr. Viktor Gazda (1.11.2019)
Mgr. Tereza Ordeltová (1.11.2019)
JUDr. Tomáš Grygar (1.4.2020)

Assistants to Justice Jiří Zemánek

Mgr. Anežka Cirklová (22.1. 2014)
JUDr. Martin Sláma (22.1. 2014)
Mgr. Jana Týčová (22.1. 2014) 
JUDr. Petra Fousková (18.5.2020)

Assistants to Justice Vojtěch Šimíček

JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D. (16.6. 2014)
Mgr. Jiří Zeman (17.6.2014)
Mgr. et Mgr. Tereza Sylvestrová (1.7.2017)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (1.1.2018)
JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D, LL.M. (1.8.2018)

Assistants to Justice Tomáš Lichovník

Mgr. Ing. Lucie Mikmeková (19.6.2014)
Mgr. Jan Chudoba (19.6.2014)
Mgr. Martin Pospíšil (19.6.2014)
Mgr. et Mgr. Robert Jakubíček (1.1.2019)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (1.4.2020)

Assistants to Justice David Uhlíř

JUDr. Martin Dostál (6.1.2015)
JUDr. Eva Petrilaková (1.1.2015)
JUDr. Sylvie Pokorná (1.2.2015)
Mgr. Robert Kaňka (1.5.2019)
Mgr. Kamila Abbasi (1.7.2019)

Assistants to Justice Jaromír Jirsa

Mgr. Ing. Václav Štanglica (8. 10. 2015)
JUDr. Lenka Pekařová (1. 6. 2018)
Mgr. Marek Pivoda (1. 10. 2019)

Assistants to Justice Josef Fiala

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. (17.12.2015)
JUDr. Jitka Šrůtková (20.1.2016)
Mgr. Jiří Zeman (20.1.2016)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph. D. (15.2.2016)
Mgr. Bc. Petr Závadský (1.3.2018)

Assistants to Justice Pavel Šámal

Mgr. Michaela Štefková (1.3.2020)
JUDr. Renata Rázková, Ph.D. (2.3.2020)
Mgr. Zdeněk Odehnal (13.3.2020)

 

Former assistants

PhDr. JUDr. Karolina Adamová, CSc.
12.9.1994 - 30.12.1994 (Ivana Janů)

Mgr. Mgr. Lenka Bahýľová, Ph.D.

1.8.2014 - 31.12.2017 (Jan Filip)

Mgr.Mgr. Ing. Hynek Baňouch
1.12.2002 - 15.7.2003 (Vojtěch Cepl)
16.7.2003 - 31.10.2008 (Eliška Wagnerová)

JUDr. Blanka Baráková
15.3.2001 – 15.12.2002 (Vlastimil Ševčík)
16.12.2002 – 30.6.2003 (Vojtěch Cepl)
12.8.2003 - 6.8.2013 (Pavel Rychetský)

Igor N. Barilik

1.10.2013 - 31.3.2016 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. Mgr. Jiří Baroš
1.11.2008 - 20.3.2012 (Eliška Wagnerová)

Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.

1.2.2017 - 31.12.2017 (Jan Filip)

JUDr. Jana Bílková

7.8.2013 - 29.2.2016 (Ludvík David)

JUDr. Jana Blažková
1.6.1998 - 31.8.1998 (Pavel Varvařovský)

JUDr. Nikolina Borková
1.3.2001 – 30.6.2003 (Vojen Güttler)
6.8.2003 - 6.8.2013 (Vojen Güttler)

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

21.1. 2014 - 31.1.2019 (Jan Musil)

Mgr. Štěpán Bubník, Ph.D.
1.12.2000 – 30.6.2003 (Antonín Procházka)
1.12.2000 – 30.6.2003 (Miloš Holeček)
1.7.2003 - 28.1.2013 (Jiří Mucha)
29.1.2013 - 14.5. 2013 (Michaela Židlická)
29.1.2013 - 14.5.2013 (Vlasta Formánková)
29.1.2013 - 31.7.2013 (Ivana Janů)

Mgr. Daniel Burget
1.8.2000 - 31.8.2001 (Jiří Malenovský)

Ing. Mgr. Tomáš Ciprovský
1.7.2004 - 16.6.2014 (Michaela Židlická)

Mgr. Anežka Cirklová
1.9.2001 – 8.5.2004 (Jiří Malenovský)

JUDr. Mgr. Marek Čejka
1.8.2004 - 31.1.2006 (Michaela Židlická)

Mgr. David Čep

1.11.2016 – 31.1.2019 (Jan Musil)

Mgr. Iva Černá
1.10.2006 - 28.2.2007 (Miloslav Výborný)

JUDr. Petr Černý
1.10.2005 - 2.3.2008 (Miloslav Výborný)

JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.
1.4.2018 - 31.12.2019 (Ludvík David)

Mgr. et Mgr. Zuzana Čierna

1. 1. 2015 - 31.1.2019 (Jan Musil)

JUDr. Ludmila Čiháková
15.12.1993 – 30.6.2003 (Antonín Procházka)
1.10.2003 – 31.12.2003 (František Duchoň)
1.1.2004 - 26.11.2013 (Jan Musil)
21.1.2014 - 31.1.2019 (Jan Musil)

JUDr. Ing. Radovan Dávid
1.11.2008-16.9.2014 (Ivana Janů)
22.7.2014 - 15.9.2014 (Jiří Zemánek)
6.1.2015 - 30.6.2019 (David Uhlíř)

JUDr. Ing. Dienstbier Filip, Ph.D.
20.6.2013 - 30.9.2014 (Vladimír Sládeček)

JUDr. Martin Dostál
3.4.2000 – 30.9.2000 (Pavel Varvařovský)
15.9.2000 – 30.6.2003 (Vladimír Klokočka)
6.8.2003 – 6.8.2013 (Vojen Güttler)
1.2. 2014 - 16.9.2014 (Ivana Janů)

JUDr. Otto Dostál
2.11.2004 - 16.9.2014 (Ivana Janů)

JUDr. Veronika Drobná
22.9.2003 - 29.8.2013 (Dagmar Lastovecká)

JUDr. Jana Dudová
1.2.1998 - 15.7.2003 (Vladimír Klokočka)

JUDr. Jaroslava Dvořáčková
1.5.1996 - 30.11.2002 (Zdeněk Kessler)

JUDr. Josef Eliáš, DrSc.
1.9.1994 - 31.12.1994 (Vladimír Paul)

Mgr. Martin Fedorko
1.9.2002 - 30.6.2008 (František Duchoň)

JUDr. Blanka Fedorková
1.7.2008 – 6.6.2012 (František Duchoň)

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
1.7.1998 – 9.2.2002 (Ivana Janů)
10.2.2002 – 15.8.2002 (Miloš Holeček)
16.8.2002 – 9.11.2003 (Eva Zarembová)
24.9.2004 - 16.9.2014 (Ivana Janů)

Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
1.6.1998 – 13.7.2003 (Vojtěch Cepl)
14.7.2003 - 28.1.2013 (Jiří Mucha)

Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.

1.2.2007 - 29.8.2013 (Dagmar Lastovecká)
1.9.2008 - 15.12.2015 (Vladimír Kůrka)
1.2.2014 - 31.10.2019 (Radovan Suchánek)

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
17.11.1993 - 1.7.2003 (Vladimír Jurka)
2.7.2003 - 30.9.2005 (Miloslav Výborný)
1.10.2005 - 31.12.2008 (Vojen Güttler)

JUDr. Viktor Gazda
1.6.2019 - 30.9.2019 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Jiřina Gojová
1.1.1998 – 30.6.2003 (Vladimír Čermák)
1.7.2003 - 7.5.2013 (Miloslav Výborný)

Doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
18.10.1993 – 15.7.2003 (Vladimír Jurka)
10.9.2003 - 30.6.2010 (Vojen Güttler)

Mgr. Martina Grochová

1.9.2017 - 30.6.2018 (Kateřina Šimáčková)
1.7.2018 - 31.8.2018 (Ludvík David)

Mgr. Marie Grossová, Ph.D.
15.1.1998 - 31.8.1999 (Antonín Procházka)

JUDr. Anežka Hájková
1.1.1994 - 1.12.1997 (Vojen Güttler)
1.3.1998 - 30.9.1999 (Vojen Güttler)

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.

1.3.2016 - 31.12.2017 (Ludvík David)

JUDr. Libor Hanuš, Ph.D.
1.3.2001 – 9.11.2003 (Eva Zarembová)
1.4.2001 – 15.7.2003 (Miloš Holeček)
8.8.2003 – 6.8.2013 (Pavel Holländer)

JUDr. Jaromír Harvánek
15.10.1993 - 4.3.1995 (Vojen Güttler)
1.2.2001 - 30.9.2001 (Jiří Malenovský)

JUDr. Eva Heinrichová, Ph.D.
1.1.1999 – 30.6.2003 (Vladimír Klokočka)
6.12.2004 - 29.8.2013 (Dagmar Lastovecká)

JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M.
20.9.2010 - 6.8.2013 (Pavel Rychetský)

Mgr. Nikol Hermany
1.10.2007 - 26.5.2014 (Stanislav Balík)

JUDr. Libuše Hladilová
1.5.1998 - 31.12.2001 (Zdeněk Kessler)

JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
1.1.2008 – 6.6.2012 (František Duchoň)
1.1.2008 - 28.1.2013 (Jiří Mucha)

Mgr. Tadeáš Holub

1.10.2016 - 31.5.2018 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Iva Homolová
1.10.1998 - 31.12.1999 (Iva Brožová)

JUDr. Filip Horák
1.12.1993 - 31.12.1997 (Vladimír Paul)

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
1.6.2006 - 26.11.2013 (Jan Musil)
27.11.2013 - 30.11.2014 (Radovan Suchánek)
21.1.2014 - 31.12.2014 (Jan Musil)

Mgr. Michal Hoskovec
1.2.2001 - 31.7.2002 (Eva Zarembová)

JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
10.11.1993 - 31.8.1999 (Vojtěch Cepl)

JUDr. Dana Hrabcová
1.1.1998 - 28.2.1998 (Vojen Güttler)

JUDr. Petr Chládek
13.10.2003 – 29.3.2004 (Pavel Varvařovský)

Mgr. Jan Chudoba
1.2.2013 - 28.8.2013 (Dagmar Lastovecká)
1.11.2011 - 26.5.2014 (Stanislav Balík)

JUDr. Yveta Janáková

16.1.2006 - 15.12.2015 (Vladimír Kůrka)

Mgr. Petr Jäger, Ph.D.
21.9.2004 - 16.2.2014 (Ivana Janů)

Mgr. Lenka Jeřábková, Ph.D.
13.10.2003 - 30.4.2004 (Jiří Mucha)

JUDr. Eva Jungwiertová
2.5.1994 - 31.5.1998 (Pavel Varvařovský)

JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
15.2.2001 - 15.12.2002 (Vlastimil Ševčík)
1.2.2003 - 30.8.2006 (Jiří Mucha)

JUDr. Jana Kalinová
18.9.2000 - 31.1.2003 (Vladimír Čermák)

JUDr. Zdeněk Kapitán
22.9.2003 - 31.1.2007 (Dagmar Lastovecká)

Mgr. Jiří Karmazin
1.11.2000 - 9.2.2002 (Ivana Janů)
10.2.2002 - 12.2.2003 (Zdeněk Kessler)
1.12.2002 - 30.6.2003 (Vojen Güttler)
13.2.2003 - 15.7.2003 (Miloš Holeček)

JUDr. Miluše Kindlová, Ph.D., M.Jur.
1.3.2017 - 31.8.2019 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Marian  Kokeš, Ph.D.
18.9.2006 - 20.3.2012 (Eliška Wagnerová)
16.6.2014 - 31.7.2018 (Vojtěch Šimíček)

JUDr. Jan Komárek, LL.M., M.St.
1.10.2009 - 31.7.2010 (Pavel Rychetský)

Martin Kopa

4.4.2016 - 30.4.2018 (Ludvík David)

David Kosař

1.10.2013 - 31. 5. 2016 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Lubomír Kostrhun
2.8.1993 - 20.5.1996 (Zdeněk Kessler)

JUDr. Jiřina Kovaříková
1.12.1993 – 8.12.1999 (Iva Brožová)
1.1.2000 – 21.9.2003 (Eva Zarembová)
22.9.2003 - 31.7.2013 (Dagmar Lastovecká)

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D., LL.M.

1.10.2013 - 30.6.2017 (Kateřina Šimáčková)

doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl
20.12.1993 - 9.2.2002 (Ivana Janů)
10.2.2002 - 15.7.2003 (Miloš Holeček)

JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D.

1.3.2016 - 31.12.2017 (Ludvík David)

JUDr. Filip Křepelka
1.7.1998 - 15.7.2003 (Miloš Holeček)
22.9.2003 - 9.11.2003 (Eva Zarembová)

JUDr. Martina Kuloglija Podivínová

7.8.2013 - 11.3.2018 (Ludvík David)

Ing. Mgr. Eva Kutová
1.12.2011 - 31.8.2012 (Stanislav Balík)

JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
1.1.2004 - 31.12.2007 (František Duchoň)
17.1.2005 - 31.12.2007 (Jiří Mucha)

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.
11.08.2003 - 31.12.2008 (Pavel Rychetský)

Mgr. Jan Lata
1.2.2004 - 31.5.2006 (Jan Musil)

Mgr. Petr Lavický, Ph.D.
1.4.2007 - 31.12.2012 (Ivana Janů)

Mgr. Petra Lehotská

1.9.2018 - 31.10.2018 (Ludvík David)

prom.práv. Alena Lhotská
15.1.1998 - 3.4.2002 (Vladimír Paul)

Mgr. Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.

23.1.2017 - 31.8.2017 (Jan Filip)
15.3.2018 - 31.3.2018 (Ludvík David)

JUDr. Radek Malenovský
1.9.2005 - 30.6.2010 (Dagmar Lastovecká)
1.9.2005 – 6.8.2013 (Vojen Güttler)
7.8.2013 - 31.7.2014 (Jan Filip)

Mgr. Irena Marková

1.10.2016 - 31.10.2017 (Kateřina Šimáčková)

prof. JUDr. Miloslav Máša, DrSc.
1.9.1993 - 31.12.2001 (Miloš Holeček)

Mgr. Bc. Alexandra Mateásková

1.5.2018 - 30.6.2018 (Ludvík David)

Mgr. Michal Matouš, Ph. D.
1.7.2017 - 31.5.2019 (Jaromír Jirsa)

Mgr. Ludvík Matoušek
5.1.2009 - 6.8.2013 (Pavel Rychetský)

JUDr. Markéta Matulíková Šedová
1.4.2000 - 8.5.2004 (Jiří Malenovský)
1.6.2004 - 31.8.2007 (Stanislav Balík)

JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
1.10.2006 - 31.10.2008 (Ivana Janů)

Mgr. Lucie Mikmeková
1.5.2008 - 26.5.2014 (Stanislav Balík)

JUDr. Pavel  Molek, Ph. D., LL.M.

1.10.2013 - 31.10.2015 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. Kristýna Molková Foukalová

15.8.2013 - 31.12.2016 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. Martina Mušálková
1.2.2014 - 26.5.2014 (Stanislav Balík)

JUDr. Ladislav Myška
1.11.1993 - 30.11.1993 (Antonín Procházka)

JUDr. Markéta Navrátilová
13.10.2003 – 30.9.2006 (Miloslav Výborný)
1.3.2007 - 3.6.2013 (Miloslav Výborný)
4.6.2013 - 14.8.2013 (Stanislav Balík)
15.8.2013 - 21.1.2014 (Kateřina Šimáčková)
1.9.2008 - 16.7.2014 (Vladimír Kůrka)
22.1. 2014 - 16.7.2014 (Jiří Zemánek)

JUDr. et Mgr. Daniel Novák, Ph.D.

13.1.2006 - 15.12.2015 (Vladimír Kůrka)

Mgr. Jiří Novák
1.4.2013 - 19. 5. 2013 (Michaela Židlická)
18.1.2013 - 31.5.2013 (Stanislav Balík)

Mgr. Michal Novotný

1.11.2015 - 30.9.2016 (Jaromír Jirsa)

Mgr. Tereza Ordeltová
15.6.2019 - 31.8.2019 (Radovan Suchánek)

JUDr. Leoš Oliva

1.6.1998 – 31.8.2003 (Pavel Varvařovský)
1.9.2003 - 21.5.2013 (Miloslav Výborný)
22.5.2013 - 6.8.2013 (Jan Filip)
1.7.2013 - 26.11.2013 (Jan Musil)
21.1. 2014 - 31.1.2019 (Jan Musil)

Mgr. et Mgr. Tereza Papoušková

1.4.2016 - 31.8.2016 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. Alexandra Pavlovičová

15.9.2005 - 31.7.2014 (Vlasta Formánková)
1.8.2014 - 15.12.2015 (Vladimír Kůrka)

Mgr. Martin Pecháček
14.2.2005 - 17.12.2013 (Jiří Nykodým)

JUDr. Eva Petrilaková
1.9.1999 - 31.12.2002 (Vojtěch Cepl)
1.12.2005 - 31.12.2014 (Vlasta Formánková)

JUDr. Irena Píchová
1.10.1993 – 31.12.1998 (Vladimír Klokočka)
1.7.2002 – 6.6.2012 (František Duchoň)

Mgr. Zuzana Pilerová
od 1.12.2018 - 31.3.2019 (Ludvík David)

Mgr. Veronika Pochylá

1.6.2016 - 30.9.2016 (Kateřina Šimáčková)

PhDr. JUDr. Zdenka Polívková, CSc.
12.9.1994 - 11.11.1994 (Ivana Janů)
1.11.1995 - 31.1.1996 (Miloš Holeček)

JUDr. Sylvie Pokorná
1.12.2001 – 8.5.2004 (Jiří Malenovský)
1.12.2001 – 31.8.2003 (Pavel Varvařovský)
1.6.2004 - 30.4.2013 (Stanislav Balík)

Mgr. Lenka Popovičová

7.8.2013 - 8. 1. 2017 (Pavel Rychetský)

JUDr. et Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
1.05.2002 - 31.12.2008 (Eliška Wagnerová)

Mgr. Martin Pospíšil
1.12.2004 - 16.6.2014 (Michaela Židlická)

JUDr. Ivana Průchová, CSc.
1.1.1994 - 31.12.2000 (Eva Zarembová)
2.10.1995 - 31.12.2000 (Vladimír Čermák)

JUDr. Renata Rázková, Ph.D.
1.12.1998 – 15.7.2003 (Antonín Procházka)
1.2.2004 - 26.11.2013 (Jan Musil)
27.11.2013 - 1.3.2020 (Radovan Suchánek)

JUDr. Marie Rohlíčková
1.10.1993 - 31.12.1997 (Vladimír Čermák)

JUDr. Dita Řepková
8.4.2002 - 27.4.2008 (Eliška Wagnerová)

Mgr. Adéla Sedláčková, LL. M.
13.1.2006 - 31.8.2008 (Vladimír Kůrka)

JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
1.9.2008 - 17.9.2010 (Pavel Rychetský)
13.6.2011 - 28.1.2013 (Jiří Mucha)

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
11.10.1993 - 31.12.1998 (Vladimír Klokočka)

Mgr. Hana Schneiderová

1.8.2016 - 31.12.2017 (Jaroslav Fenyk)

Mgr. Roman Skopal
1.1.2009 - 29.2.2012 (Eliška Wagnerová)

JUDr. Soňa Skulová, Dr.
1.4.1998 - 31.1.2001 (Vojtěch Cepl)

doc. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
1.11.1993 - 31.8.1994 (Vladimír Paul)
1.1.1995 - 3.4.2002 (Vladimír Paul)

JUDr. Martin Sláma
1.2.2004 - 17.12.2013 (Jiří Nykodým)

Mgr. Radim Smékal
15.1.2001 - 15.11.2002 (Vojtěch Cepl)

JUDr. Darja Soukupová
1.6.1998 - 3.4.2002 (Vladimír Paul)
6.6.2002 - 14.8.2002 (František Duchoň)

Mgr. Roman Stýblo
1.9.1999 - 30.11.2002 (Vojen Güttler)

JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M.

1.9.2016 - 30.11.2016 (Kateřina Šimáčková)

Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
1.4.1998 – 15.7.2003 (Vojen Güttler)
6.8.2003 – 6.8.2013 (Vojen Güttler)

JUDr. Jana Svatoňová
1.9.2004 - 30.11.2004 (Michaela Židlická)

Mgr. Jan Šamánek
16.9.2002 - 31.7.2003 (Eliška Wagnerová)

JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

18.10.2017 - 30.9.2018 (Radovan Suchánek)

JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
1.9.1997 - 30.6.2003 (Vojen Güttler)

Mgr. Jan Šmakal
1.2.2015 - 31.5.2019 (David Uhlíř)

JUDr. Jitka Šmídová
1.9.2002 – 6.6.2012 (František Duchoň)

JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.

1.2.2014 - 15.12.2015 (Radovan Suchánek)

Mgr. Jitka Šrůtková
11.9.2006 - 28.1.2013 (Jiří Mucha)

Mgr. Ing. Václav Štanglica
1.10.1998 – 31.1.2004 (Pavel Varvařovský)
1.2.2004 – 13.2.2005 (Jiří Nykodým)

JUDr. Jarmila Štěpánková
1.1.1994 – 30.6.2003 (Pavel Holländer)
8.8.2003 – 6.8.2013 (Pavel Holländer)

Mgr. Štěpán Šťastník
1.2.2004 - 17.12.2013 (Jiří Nykodým)

Mgr. Michal Švéda
15.8.2000 - 30.6.2003 (Vladimír Čermák)
1.7.2003 - 31.8.2003 (Miloslav Výborný)

Mgr. Jan Ticháček
1.2.2006 - 31.3.2008 (Michaela Židlická)

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

1.5.2018 - 30.6.2018 (Ludvík David)

Mgr. Jana Týčová
1.10.2004 - 16.9.2014 (Ivana Janů)

Mgr. et Mgr. Karel Ulík

1.11.2015 - 31.12.2015 (Kateřina Šimáčková)

Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
2.5.1994 – 9.11.2003 (Eva Zarembová)
28.4.2004 - 16.6.2014 (Michaela Židlická)

JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D., LL.M.

1.2.2015 - 14.10.2015 (Ludvík David)
15.10.2015 - 30.6.2017 (Jaromír Jirsa)

Mgr. Petra Vrábliková
1.11.2003 - 31.10.2010 (Pavel Rychetský)

JUDr. Mgr. Štěpán Výborný, Ph.D.

16.6.2014 - 30.6.2017 (Vojtěch Šimíček)

Mgr. Ladislav Vyhnánek
16.8.2008 - 3.6.2013 (Miloslav Výborný)

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
1.10.1993 - 30.4.1996 (Zdeněk Kessler)

JUDr. Eva Zarembová
1.6.2004 – 6.8.2013 (Pavel Holländer)

Mgr. Jiří Zeman
1.1.2009 – 6.8.2013 (Vojen Güttler)
1.7.2008 - 16.6.2014 (Michaela Židlická)

JUDr. Jana Zezulová
1.3.1998 - 31.12.1999 (Eva Zarembová)
15.1.2001 - 3.4.2002 (Vladimír Paul)

JUDr. Josef Zimek
6.3.1995 - 29.2.1996 (Vojen Güttler)