Asistenti soudců - popis

Asistenti soudců

Každému soudci Ústavního soudu je jmenován nejméně jeden asistent soudce. Asistenta jmenuje a odvolává předseda Ústavního soudu na návrh soudce, o jehož asistenta se jedná. V současné době mohou být každému soudci jmenováni až tři asistenti na plný úvazek, případně více asistentů na částečné úvazky, jejichž souhrn nepřesahuje tři plné pracovní úvazky.

Asistenti soudců Ústavního soudu se výrazně podílejí na přípravě a tvorbě rozhodnutí soudců Ústavního soudu, a přispívají tak  k prosazování materiálního právního a ústavního státu. Asistent soudce Ústavního soudu musí splňovat vysoké odborné a morální předpoklady pro výkon tak náročné a zodpovědné funkce.

Současní asistenti soudců Ústavního soudu

Současní asistenti soudců Ústavního soudu

V tomto přehledu jsou uvedeni asistenti jmenovaní současným soudcům Ústavního soudu v jejich aktuálním funkčním období; v závorce je uvedeno datum jmenování do funkce asistenta.

Asistenti předsedy Ústavního soudu Josefa Baxy
 

Mgr. Karolina Michková (5. 6. 2023) 

Mgr. Marie Poppeová (5. 6. 2023)

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. (1. 7. 2023)

Mgr. Vojtěch Procházka (1. 1. 2024)

Asistenti místopředsedkyně Kateřiny Ronovské
 

Mgr. Kamila Kouřilová (8. 8. 2023)

Mgr. Petra Langášková (9. 8. 2023)

Mgr. Radek Tesař (8. 8. 2023)

Mgr. Bc. Terezie Boková, MJur (1. 10. 2023)

Asistenti soudce Davida Uhlíře


JUDr. Martin Dostál (6. 1. 2015) 

JUDr. Sylvie Pokorná (1. 2. 2015) 

Mgr. Robert Kaňka (1. 5. 2019)

Mgr. Kamila Abbasi, Ph.D. (1. 7. 2019) 

Mgr. Adéla Slavíková (1. 11. 2021)

Asistenti soudce Jaromíra Jirsy
 

Mgr. Ing. Václav Štanglica (8. 10. 2015)

JUDr. Marek Pivoda (1. 10. 2019)

JUDr. Martin Malý (1. 4. 2023)

Asistenti soudce Josefa Fialy
 

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. (17. 12. 2015)

Mgr. Jiří Zeman (20. 1. 2016)

Mgr. Martina Holotňáková (1. 11. 2022)

JUDr. Tomáš Grygar, Ph.D. (1. 3. 2024)

Asistenti soudce Pavla Šámala


Mgr. Michaela Štefková (1. 3. 2020)

JUDr. Renata Rázková, Ph.D. (2. 3. 2020) 

Mgr. Zdeněk Odehnal (13. 3. 2020)

Asistenti soudce Jana Svatoně
 

Mgr. Štěpán Bubník, Ph.D. (16. 2. 2023)

doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph. D. (16. 2. 2023) 

Mgr. Jiří Novák (1. 5. 2023)

JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (1. 5. 2023) 

JUDr. Eva Heinrichová, Ph.D. (1. 3. 2024)

Asistenti soudce Jana Wintra


JUDr. Viktor Gazda (5. 6. 2023) 

JUDr. Filip Jelínek, MJur (7. 6. 2023) 

Mgr. Michal Kovalčík (12. 6. 2023) 

JUDr. Jakub Stádník (14. 6. 2023) 

Mgr. et Mgr. Jana Poráčová (1. 9. 2023) 

Mgr. Bc. Eliška Mainclová (1. 11. 2023)

Asistenti soudkyně Daniely Zemanové


doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (12. 6. 2023)

JUDr. Tereza Ordeltová (12. 6. 2023) 

Mgr. Jiří Novák (12. 6. 2023)

Mgr. Štěpán Janků (1. 10. 2023)

JUDr. Jana Koblasová (1. 1. 2024)

Asistenti soudkyně Veroniky Křesťanové
 

Mgr. et Mgr. Jitka Prušková (14. 8. 2023)

Mgr. Ing. Jaroslav Benák, Ph.D. (14. 8. 2023)

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (14. 8. 2023)

Mgr. Jana Týčová (1. 9. 2023)

Asistenti soudkyně Lucie Dolanské Bányaiové


JUDr. Martin Sláma (9. 1. 2024)

Mgr. Jiří Zeman (9. 1. 2024)

Mgr. Mgr. Zuzana Čierna (21. 1. 2024)

Mgr. Olga Konvalinová (21. 1. 2024)

doc. JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M. (1. 2. 2024)

Asistenti soudce Zdeňka Kühna 
 

Mgr. Hoang Nguyen (8. 1. 2024) 

Mgr. Tomáš Ochodek (8. 1. 2024)

JUDr. Jana Koblasová (9. 1. 2024) 

Mgr. Barbora Teplá (1. 4. 2024)

Asistenti soudce Milana Hulmáka
 

JUDr. Otto Dostál (14. 2. 2024)

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. (14. 2. 2024)

Mgr. Olga Konvalinová, DiS (14. 2. 2024)

JUDr. Martina Kuloglija Podivínová (14. 2. 2024)

Mgr. Filip Zátopek (14. 2. 2024)

Asistenti emeritních soudců

Asistenti emeritních soudců Ústavního soudu a bývalí asistenti

V tomto přehledu jsou uvedeni asistenti bývalí, jakož i asistenti současní, kteří dříve působili jako asistenti pro emeritní soudce nebo pro soudce současné v jejich předchozím funkčním období; jména a tituly jsou uváděny ve stavu v době, kdy Ústavní soud opustili. Za údajem o funkčním období je uvedeno jméno soudce, pro něhož jako asistenti pracovali.

PhDr. JUDr. Karolina Adamová, CSc.
 

12. 9. 1994 – 30. 12. 1994 (Ivana Janů)

Mgr. et Mgr. Lenka Bahýľová, Ph.D.
 

1. 8. 2014 – 31. 12. 2017 (Jan Filip)

Mgr. et Mgr. Ing. Hynek Baňouch
 

1. 12. 2002 – 15. 7. 2003 (Vojtěch Cepl)
 

16. 7. 2003 – 31. 10. 2008 (Eliška Wagnerová)

JUDr. Blanka Baráková, Ph. D.
 

15. 3. 2001 – 15. 12. 2002 (Vlastimil Ševčík)
 

16. 12. 2002 – 30. 6. 2003 (Vojtěch Cepl)
 

12. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Pavel Rychetský)
 

7. 8. 2013 – 7. 8. 2023 (Pavel Rychetský)

Igor N. Barilik 
 

1.10.2013 – 31.3.2016 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. et Mgr. Jiří Baroš
 

1.11.2008 – 20.3.2012 (Eliška Wagnerová)
 

23.1.2013 – 30.4.2013 (Vladimír Kůrka)

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph. D.
 

27. 5. 2013 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
 

1. 2. 2017 – 31. 12. 2017 (Jan Filip)
 

1. 3. 2023 – 3. 5. 2023 (Jan Filip)

JUDr. Jana Bílková 
 

7. 8. 2013 – 29. 2. 2016 (Ludvík David)

JUDr. Jana Blažková
 

1. 6. 1998 – 31. 8. 1998 (Pavel Varvařovský)

JUDr. Nikolina Borková
 

1. 3. 2001 – 30. 6. 2003 (Vojen Güttler)
 

6. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. 
 

21. 1. 2014 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)

Mgr. Štěpán Bubník, Ph.D.
 

1. 12. 2000 – 30. 6. 2003 (Antonín Procházka)
 

1. 12. 2000 – 30. 6. 2003 (Miloš Holeček)
 

1. 7. 2003 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)
 

29. 1. 2013 – 14. 5. 2013 (Michaela Židlická)
 

29. 1. 2013 – 14. 5. 2013 (Vlasta Formánková)
 

29. 1. 2013 – 31. 7. 2013 (Ivana Janů)
 

15. 5. 2013 – 3. 5. 2023 (Jan Filip)

Mgr. Daniel Burget
 

1. 8. 2000 – 31. 8. 2001 (Jiří Malenovský)

Ing. Mgr. Tomáš Ciprovský
 

1. 7. 2004 – 16. 6. 2014 (Michaela Židlická)

Mgr. Anežka Cirklová
 

1. 9. 2001 – 8. 5. 2004 (Jiří Malenovský)
 

22. 1. 2014 – 20. 1. 2024 (Jiří Zemánek)

JUDr. Mgr. Marek Čejka
 

1. 8. 2004 – 31. 1. 2006 (Michaela Židlická)

Mgr. Nela Čekalová, LL. M.
 

16. 8. 2021 – 7. 8. 2023 (Pavel Rychetský)

Mgr. David Čep
 

1. 11. 2016 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)

Mgr. Iva Černá
 

1. 10. 2006 – 28. 2. 2007 (Miloslav Výborný)

JUDr. Petr Černý
 

1. 10. 2005 – 2. 3. 2008 (Miloslav Výborný)

JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. 
 

1. 4. 2018 – 31. 12. 2019 (Ludvík David)

Mgr. et Mgr. Zuzana Čierna 
 

1. 1. 2015 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)
 

1. 9. 2023 – 20. 1. 2024 (Jiří Zemánek)

JUDr. Ludmila Čiháková
 

15. 12. 1993 – 30. 6. 2003 (Antonín Procházka)
 

1. 10. 2003 – 31. 12. 2003 (František Duchoň)
 

1. 1. 2004 – 26. 11. 2013 (Jan Musil)
 

21. 1. 2014 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)
 

1. 7. 2021 – 4. 6. 2023 (Vladimír Sládeček)

JUDr. Ing. Radovan Dávid
 

1. 11. 2008 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)
 

22. 7. 2014 – 15. 9. 2014 (Jiří Zemánek)
 

6. 1. 2015 – 30. 6. 2019 (David Uhlíř)
 

15. 2. 2016 – 30. 4. 2022 (Josef Fiala)

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. 
 

20. 6. 2013 – 30. 9. 2014 (Vladimír Sládeček)

JUDr. Martin Dostál
 

3. 4. 2000 – 30. 9. 2000 (Pavel Varvařovský)
 

15. 9. 2000 – 30. 6. 2003 (Vladimír Klokočka)
 

6. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)
 

1. 2. 2014 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)

JUDr. Otto Dostál, Ph.D.
 

2. 11. 2004 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)
 

22. 1. 2014 – 26. 11. 2023 (Radovan Suchánek)

Mgr. Jakub Drápal
 

1. 9. 2016 – 31. 1. 2021 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Veronika Drobná
 

22. 9. 2003 – 29. 8. 2013 (Dagmar Lastovecká)

Mgr. Natálie Dřínovská
 

1. 8. 2023 – 3. 9. 2023 (Daniela Zemanová)

JUDr. Jana Dudová
 

1. 2. 1998 – 15. 7. 2003 (Vladimír Klokočka)

JUDr. Jaroslava Dvořáčková
 

1. 5. 1996 – 30. 11. 2002 (Zdeněk Kessler)

JUDr. Josef Eliáš, DrSc.
 

1. 9. 1994 – 31. 12. 1994 (Vladimír Paul)

Mgr. Martin Fedorko
 

1. 9. 2002 – 30. 6. 2008 (František Duchoň)

JUDr. Blanka Fedorková
 

1. 7. 2008 – 6. 6. 2012 (František Duchoň)

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
 

1. 7. 1998 – 9. 2. 2002 (Ivana Janů)
 

10. 2. 2002 – 15. 8. 2002 (Miloš Holeček)
 

16. 8. 2002 – 9. 11. 2003 (Eva Zarembová)
 

24. 9. 2004 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)

Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
 

1. 6. 1998 – 13. 7. 2003 (Vojtěch Cepl)
 

14. 7. 2003 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)

Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
 

1. 2. 2007 – 29. 8. 2013 (Dagmar Lastovecká)
 

1. 9. 2008 – 15. 12. 2015 (Vladimír Kůrka)
 

1. 2. 2014 – 31. 10. 2019 (Radovan Suchánek)

JUDr. Petra Fousková
 

18. 5. 2020 – 31. 12. 2020 (Jiří Zemánek)

Mgr. Tereza Franková
 

1. 9. 2023 – 30. 11. 2023 (Daniela Zemanová)

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
 

17. 11. 1993 – 1. 7. 2003 (Vladimír Jurka)
 

2. 7. 2003 – 30. 9. 2005 (Miloslav Výborný)
 

1. 10. 2005 – 31. 12. 2008 (Vojen Güttler)

JUDr. Viktor Gazda
 

1. 6. 2019 – 30. 9. 2019 (Jaromír Jirsa)
 

1. 11. 2019 – 26. 11. 2023 (Radovan Suchánek)

JUDr. Jiřina Gojová
 

1. 1. 1998 – 30. 6. 2003 (Vladimír Čermák)
 

1. 7. 2003 – 7. 5. 2013 (Miloslav Výborný)
 

8. 5. 2013 – 30. 6. 2021 (Milada Tomková)

Doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
 

18.10.1993 – 15.7.2003 (Vladimír Jurka)
 

10.9.2003 – 30.6.2010 (Vojen Güttler)

Mgr. Martina Grochová 
 

1. 9. 2017 – 30. 6. 2018 (Kateřina Šimáčková)
 

1. 7. 2018 – 31. 8. 2018 (Ludvík David)
 

1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 (Ludvík David)

Mgr. Marie Grossová, Ph.D.
 

15. 1. 1998 – 31. 8. 1999 (Antonín Procházka)

JUDr. Tomáš Grygar, Ph. D.
 

1. 4. 2020 – 26. 11. 2023 (Radovan Suchánek)

JUDr. Anežka Hájková
 

1. 1. 1994 – 1. 12. 1997 (Vojen Güttler)
 

1. 3. 1998 – 30. 9. 1999 (Vojen Güttler)

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
 

1. 3. 2016 – 31. 12. 2017 (Ludvík David)
 

1. 7. 2021 – 4. 6. 2023 (Vladimír Sládeček)

JUDr. Libor Hanuš, Ph.D.
 

1. 3. 2001 – 9. 11. 2003 (Eva Zarembová)
 

1. 4. 2001 – 15. 7. 2003 (Miloš Holeček)
 

8. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Pavel Holländer)

JUDr. Jaromír Harvánek
 

15. 10. 1993 – 4. 3. 1995 (Vojen Güttler)
 

1. 2. 2001 – 30. 9. 2001 (Jiří Malenovský)

JUDr. Eva Heinrichová, Ph.D.
 

1. 1. 1999 – 30. 6. 2003 (Vladimír Klokočka)

6. 2. 2004 – 29. 8. 2013 (Dagmar Lastovecká)

30. 8. 2013 – 31. 1. 2023 (Ludvík David)

1. 2. 2023 – 19. 6. 2024 (Tomáš Lichovník)

JUDr. David Hejč, Ph.D.
 

10. 6. 2013 – 30. 11. 2022 (Jaroslav Fenyk)

JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M. 
 

20. 9. 2010 – 6. 8. 2013 (Pavel Rychetský)
 

7. 8. 2013 – 7. 8. 2023 (Pavel Rychetský)
 

15. 6. 2023 – 31. 12. 2023 (Josef Baxa)

Mgr. Nikol Hermany
 

1. 10. 2007 – 26. 5. 2014 (Stanislav Balík)

JUDr. Libuše Hladilová
 

1. 5. 1998 – 31. 12. 2001 (Zdeněk Kessler)

Mgr. Iva Hnátková
 

1. 3. 2021 – 12. 6. 2024 (Vojtěch Šimíček)

prof. doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
 

1. 1. 2008 – 6. 6. 2012 (František Duchoň)
 

1. 1. 2008 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)
 

1. 7. 2013 – 4. 6. 2023 (Vladimír Sládeček)

Mgr. Tadeáš Holub 
 

1. 10. 2016 – 31. 5. 2018 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Iva Homolová
 

1. 10. 1998 – 31. 12. 1999 (Iva Brožová)

JUDr. Filip Horák
 

1. 12. 1993 – 31. 12. 1997 (Vladimír Paul)

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
 

1. 6. 2006 – 26. 11. 2013 (Jan Musil)
 

27. 11. 2013 – 30. 11. 2014 (Radovan Suchánek)
 

21. 1. 2014 – 31. 12. 2014 (Jan Musil)

Mgr. Michal Hoskovec
 

1. 2. 2001 – 31. 7. 2002 (Eva Zarembová)

JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
 

10. 11. 1993 – 31. 8. 1999 (Vojtěch Cepl)

JUDr. Dana Hrabcová
 

1. 1. 1998 – 28. 2. 1998 (Vojen Güttler)

Mgr. Ondřej Hrabec
 

14. 2. 2022 – 31. 10. 2022 (Josef Fiala)

JUDr. Petr Chládek
 

13. 10. 2003 – 29. 3. 2004 (Pavel Varvařovský)

Mgr. Jan Chudoba
 

1. 2. 2013 – 28. 8. 2013 (Dagmar Lastovecká)
 

1. 11. 2011 – 26. 5. 2014 (Stanislav Balík)
 

19. 6. 2014 – 31. 1. 2023 (Tomáš Lichovník)

Mgr. Šimon Chvojka 
 

17. 7. 2023 – 31. 8. 2023 (Daniela Zemanová)

Mgr. et Mgr. Robert Jakubíček
 

1. 1. 2019 – 31. 7. 2022 (Tomáš Lichovník)

JUDr. Yveta Janáková 
 

16. 1. 2006 – 15. 12. 2015 (Vladimír Kůrka)

Mgr. Petr Jäger, Ph. D.
 

21. 9. 2004 – 16. 2. 2014 (Ivana Janů)

Mgr. Lenka Jeřábková, Ph. D.
 

13.10.2003 - 30.4.2004 (Jiří Mucha)

JUDr. Eva Jungwiertová
 

2. 5. 1994 – 31. 5. 1998 (Pavel Varvařovský)

JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph. D.
 

15. 2. 2001 – 15. 12. 2002 (Vlastimil Ševčík)
 

1. 2. 2003 – 30. 8. 2006 (Jiří Mucha)

JUDr. Jana Kalinová
 

18. 9. 2000 – 31. 1. 2003 (Vladimír Čermák)

JUDr. Alena Kandalcová, Ph. D.
 

1. 6. 2016 – 26. 11. 2023 (Radovan Suchánek)

JUDr. Zdeněk Kapitán
 

22. 9. 2003 – 31. 1. 2007 (Dagmar Lastovecká)

Mgr. Jiří Karmazin
 

1. 11. 2000 – 9. 2. 2002 (Ivana Janů)
 

10. 2. 2002 – 12. 2. 2003 (Zdeněk Kessler)
 

1. 12. 2002 – 30. 6. 2003 (Vojen Güttler)
 

13. 2. 2003 – 15. 7. 2003 (Miloš Holeček)

JUDr. Petr Kilian, Ph. D.
 

1. 6. 2013 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

JUDr. Miluše Kindlová, Ph. D., M. Jur. 
 

1. 3. 2017 – 31. 8. 2019 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Marian  Kokeš, Ph. D.
 

18. 9. 2006 – 20. 3. 2012 (Eliška Wagnerová)
 

16. 6. 2014 – 31. 7. 2018 (Vojtěch Šimíček)

JUDr. Jan Komárek, LL. M., M. St.
 

1. 10. 2009 – 31. 7. 2010 (Pavel Rychetský)

Mgr. Olga Konvalinová, DiS.
 

1. 9. 2021 – 7. 8. 2023 (Ludvík David)
 

1. 9. 2023 – 20. 1. 2024 (Jiří Zemánek)

Martin Kopa 
 

4. 4. 2016 – 30. 4. 2018 (Ludvík David)

David Kosař
 

1. 10. 2013 – 31. 5. 2016 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Lubomír Kostrhun
 

2. 8. 1993 – 20. 5. 1996 (Zdeněk Kessler)

Mgr. Aleš Koubek
 

1. 4. 2008 – 5. 8. 2015 (Vlasta Formánková)

Mgr. Kamila Kouřilová
 

1. 10. 2020 – 31. 8. 2023 (Jiří Zemánek)

JUDr. Jiřina Kovaříková
 

1. 12. 1993 – 8. 12. 1999 (Iva Brožová)
 

1. 1. 2000 – 21. 9. 2003 (Eva Zarembová)
 

22. 9. 2003 – 31. 7. 2013 (Dagmar Lastovecká)
 

1. 8. 2013 – 22. 6. 2021 (Vladimír Sládeček)

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph. D., LL. M.
 

1. 10. 2013 – 30. 6. 2017 (Kateřina Šimáčková)

doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl
 

20. 12. 1993 – 9. 2. 2002 (Ivana Janů)
 

10. 2. 2002 – 15. 7. 2003 (Miloš Holeček)

JUDr. Filip Křepelka
 

1. 7. 1998 – 15. 7. 2003 (Miloš Holeček)
 

22. 9. 2003 – 9. 11. 2003 (Eva Zarembová)

Mgr. Lenka Křičková 
 

1. 1. 2021 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph. D. 
 

1. 3. 2016 – 31. 12. 2017 (Ludvík David)

JUDr. Martina Kuloglija Podivínová 
 

7. 8. 2013 – 11. 3. 2018 (Ludvík David)
 

1. 4. 2019 – 7. 8. 2023 (Ludvík David)
 

1. 9. 2023 – 20. 1. 2024 (Jiří Zemánek)

Ing. Mgr. Eva Kutová
 

1. 12. 2011 – 31. 8. 2012 (Stanislav Balík)

JUDr. Zdeněk Kühn, Ph. D., LL. M.
 

1.1.2004 - 31.12.2007 (František Duchoň)
 

17.1.2005 - 31.12.2007 (Jiří Mucha)

JUDr. Tomáš Langášek, LL. M.
 

11. 08. 2003 – 31. 12. 2008 (Pavel Rychetský)

Mgr. Petra Langášková
 

7. 10. 2021 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

Mgr. Jan Lata
 

1. 2. 2004 – 31. 5. 2006 (Jan Musil)

Mgr. Petr Lavický, Ph. D.
 

1. 4. 2007 – 31. 12. 2012 (Ivana Janů)

Mgr. Petra Lehotská
 

1. 9. 2018 – 31. 10. 2018 (Ludvík David)
 

1. 12. 2018 – 30. 9. 2021 (Ludvík David)

prom. práv. Alena Lhotská
 

15. 1. 1998 – 3. 4. 2002 (Vladimír Paul)

Mgr. Hana Lupačová, Ph. D. 
 

1. 3. 2020 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL. M. 
 

23. 1. 2017 – 31. 8. 2017 (Jan Filip)
 

15. 3. 2018 – 31. 3. 2018 (Ludvík David)
 

1. 8. 2021 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

JUDr. Veronika Malenovská
 

8. 3. 2013 – 30. 4. 2013 (Dagmar Lastovecká)

JUDr. Radek Malenovský
 

1. 9. 2005 – 30. 6. 2010 (Dagmar Lastovecká)
 

1. 9. 2005 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)
 

7. 8. 2013 – 31. 7. 2014 (Jan Filip)

JUDr. Martin Malý
 

1. 9. 2021 – 30. 6. 2022 (Jaromír Jirsa)
 

1. 7. 2022 – 3. 5. 2023 (Jaroslav Fenyk)

Mgr. Irena Marková 
 

1. 10. 2016 – 31. 10. 2017 (Kateřina Šimáčková)

prof. JUDr. Miloslav Máša, DrSc.
 

1. 9. 1993 – 31. 12. 2001 (Miloš Holeček)

Mgr. Bc. Alexandra Mateásková 
 

1. 5. 2018 – 30. 6. 2018 (Ludvík David)

Mgr. Michal Matouš, Ph. D.
 

1. 7. 2017 – 31. 5. 2019 (Jaromír Jirsa)

Mgr. Ludvík Matoušek
 

5. 1. 2009 – 6. 8. 2013 (Pavel Rychetský)

JUDr. Markéta Matulíková Šedová
 

1. 4. 2000 – 8. 5. 2004 (Jiří Malenovský)
 

1. 6. 2004 – 31. 8. 2007 (Stanislav Balík)

JUDr. Filip Melzer, LL. M., Ph. D.
 

1. 10. 2006 – 31. 10. 2008 (Ivana Janů)

Mgr. Ing. Lucie Mikmeková
 

1. 5. 2008 – 26. 5. 2014 (Stanislav Balík)

19. 6. 2014 – 19. 6. 2024 (Tomáš Lichovník)

JUDr. Pavel Molek, Ph. D., LL. M.
 

1. 10. 2013 – 31. 10. 2015 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. Kristýna Molková Foukalová 
 

15. 8. 2013 – 31. 12. 2016 (Kateřina Šimáčková)
 

1. 11. 2017 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. Martina Mušálková
 

1. 2. 2014 – 26. 5. 2014 (Stanislav Balík)
 

1. 5. 2022 – 31. 1. 2024 (Josef Fiala)
 

16. 2. 2023 – 31. 1. 2024 (Jan Svatoň)

JUDr. Ladislav Myška
 

1. 11. 1993 – 30. 11. 1993 (Antonín Procházka)

JUDr. Markéta Navrátilová
 

13. 10. 2003 – 30. 9. 2006 (Miloslav Výborný)
 

1. 3. 2007 – 3. 6. 2013 (Miloslav Výborný)
 

4. 6. 2013 – 14. 8. 2013 (Stanislav Balík)
 

15. 8. 2013 – 21. 1. 2014 (Kateřina Šimáčková)
 

1. 9. 2008 – 16. 7. 2014 (Vladimír Kůrka)
 

22. 1. 2014 – 16. 7. 2014 (Jiří Zemánek)

JUDr. et Mgr. Daniel Novák, Ph. D. 
 

13. 1. 2006 – 15. 12. 2015 (Vladimír Kůrka)

Mgr. Jiří Novák 
 

1. 4. 2013 – 19. 5. 2013 (Michaela Židlická)
 

18. 1. 2013 – 31. 5. 2013 (Stanislav Balík)
 

20. 5. 2013 – 3. 5. 2023 (Jan Filip)

Mgr. Michal Novotný
 

1. 11. 2015 – 30. 9. 2016 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Leoš Oliva
 

1. 6. 1998 – 31. 8. 2003 (Pavel Varvařovský)
 

1. 9. 2003 – 21. 5. 2013 (Miloslav Výborný)
 

22. 5. 2013 – 6. 8. 2013 (Jan Filip)
 

1. 7. 2013 – 26. 11. 2013 (Jan Musil)
 

21. 1. 2014 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)

Mgr. Tereza Ordeltová
 

15. 6. 2019 – 31. 8. 2019 (Radovan Suchánek)
 

1. 11. 2019 – 26. 11. 2023 (Radovan Suchánek)

Mgr. et Mgr. Tereza Papoušková 
 

1. 4. 2016 – 31. 8. 2016 (Kateřina Šimáčková)
 

1. 12. 2020 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)
 

1. 1. 2022 – 31. 3. 2022 (Ludvík David)

Mgr. Alexandra Pavlovičová 
 

15. 9. 2005 – 31. 7. 2014 (Vlasta Formánková)
 

1. 8. 2014 – 15. 12. 2015 (Vladimír Kůrka)

Mgr. Martin Pecháček 
 

14. 2. 2005 – 17. 12. 2013 (Jiří Nykodým)

JUDr. Lenka Pekařová
 

1. 6. 2018 – 31. 3. 2023 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Eva Petrilaková
 

1. 9. 1999 – 31. 12. 2002 (Vojtěch Cepl)
 

1. 12. 2005 – 31. 12. 2014 (Vlasta Formánková)
 

1. 1. 2015 – 31. 1. 2021 (David Uhlíř)

JUDr. Irena Píchová
 

1. 10. 1993 – 31. 12. 1998 (Vladimír Klokočka)
 

1. 7. 2002 – 6. 6. 2012 (František Duchoň)

Mgr. Zuzana Pilerová 
 

1. 12. 2018 – 31. 3. 2019 (Ludvík David)

Mgr. Veronika Pochylá 
 

1. 6. 2016 – 30. 9. 2016 (Kateřina Šimáčková)

PhDr. JUDr. Zdenka Polívková, CSc.
 

12. 9. 1994 – 11. 11. 1994 (Ivana Janů)
 

1. 11. 1995 – 31. 1. 1996 (Miloš Holeček)

JUDr. Sylvie Pokorná
 

1. 12.2001 – 8. 5. 2004 (Jiří Malenovský)
 

1. 12. 2001 – 31. 8. 2003 (Pavel Varvařovský)
 

1. 6. 2004 – 30. 4. 2013 (Stanislav Balík)

Mgr. Lenka Popovičová 
 

7. 8. 2013 – 8. 1. 2017 (Pavel Rychetský)

Mgr. et Mgr. Jana Poráčová, Ph. D.
 

6. 5. 2013 – 3. 5. 2023 (Jaroslav Fenyk) 

JUDr. et Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. 
 

1. 5. 2002 – 31. 12. 2008 (Eliška Wagnerová)

Mgr. Martin Pospíšil
 

1. 12. 2004 – 16. 6. 2014 (Michaela Židlická)

19. 6. 2014 – 19. 6. 2024 (Tomáš Lichovník)

Mgr. Vojtěch Procházka 
 

1. 10. 2018 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Jan Provazník, Ph. D.
 

1. 8. 2016 – 3. 5. 2023 (Jaroslav Fenyk)

JUDr. Ivana Průchová, CSc.
 

1. 1. 1994 – 31. 12. 2000 (Eva Zarembová)
 

2. 10. 1995 – 31. 12. 2000 (Vladimír Čermák)

JUDr. Renata Rázková, Ph. D.
 

1. 12. 1998 – 15. 7. 2003 (Antonín Procházka)
 

1. 2. 2004 – 26. 11. 2013 (Jan Musil)
 

27. 11. 2013 – 1. 3. 2020 (Radovan Suchánek)

JUDr. Marie Rohlíčková
 

1. 10. 1993 – 31. 12. 1997 (Vladimír Čermák)

JUDr. Dita Řepková
 

8. 4. 2002 – 27. 4. 2008 (Eliška Wagnerová)

Mgr. Adéla Sedláčková, LL. M.
 

13. 1. 2006 – 31. 8. 2008 (Vladimír Kůrka)

JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
 

1. 9. 2008 – 17. 9. 2010 (Pavel Rychetský)
 

13. 6. 2011 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
 

11. 10. 1993 – 31. 12. 1998 (Vladimír Klokočka)

Mgr. Hana Schneiderová 
 

1. 8. 2016 – 31. 12. 2017 (Jaroslav Fenyk)

Mgr. Roman Skopal
 

1. 1. 2009 – 29. 2. 2012 (Eliška Wagnerová)

Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivánková, Ph. D.
 

15. 1. 2015 – 5. 8. 2015 (Vlasta Formánková)

JUDr. Soňa Skulová, Dr.
 

1. 4. 1998 – 31. 1. 2001 (Vojtěch Cepl)

doc. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
 

1. 11. 1993 – 31. 8. 1994 (Vladimír Paul)
 

1. 1. 1995 – 3. 4. 2002 (Vladimír Paul)

JUDr. Martin Sláma
 

1. 2. 2004 – 17. 12. 2013 (Jiří Nykodým)
 

1. 9. 2023 – 8. 1. 2024 (Veronika Křesťanová)
 

22. 1. 2014 – 20. 1. 2024 (Jiří Zemánek)

Mgr. Radim Smékal
 

15. 1. 2001 – 15. 11. 2002 (Vojtěch Cepl)

JUDr. Darja Soukupová
 

1. 6. 1998 – 3. 4. 2002 (Vladimír Paul)
 

6. 6. 2002 – 14. 8. 2002 (František Duchoň)

Mgr. Kateřina Studecká 
 

1. 5. 2018 – 30. 4. 2022 (Pavel Rychetský)

Mgr. Roman Stýblo
 

1. 9. 1999 – 30. 11. 2002 (Vojen Güttler)

doc. JUDr. Ondřej Svaček, Ph. D., LL. M.
 

1. 9. 2016 – 30. 11. 2016 (Kateřina Šimáčková)
 

1. 8. 2018 – 12. 6. 2024 (Vojtěch Šimíček)

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
 

1. 4. 1998 – 15. 7. 2003 (Vojen Güttler)
 

6. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)
 

7. 8. 2013 – 15. 2. 2023 (Vladimír Sládeček)

JUDr. Jana Svatoňová
 

1. 9. 2004 – 30. 11. 2004 (Michaela Židlická)

Mgr. Patrik Sysel

1. 8. 2022 – 19. 6. 2024 (Tomáš Lichovník)

Mgr. Jan Šamánek
 

16. 9. 2002 – 31. 7. 2003 (Eliška Wagnerová)

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph. D. 
 

18. 10. 2017 – 30. 9. 2018 (Radovan Suchánek)
 

1. 2. 2014 – 4. 6. 2023 (Vladimír Sládeček)

JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
 

1. 9. 1997 – 30. 6. 2003 (Vojen Güttler)

Mgr. et Mgr. Tereza Šimková
 

1. 7. 2017 – 12. 6. 2024 (Vojtěch Šimíček)

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
 

1. 6. 2013 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

Mgr. Jan Šmakal 
 

1. 2. 2015 – 31. 5. 2019 (David Uhlíř)

Mgr. Eva Šmakalová
 

9. 1. 2017 – 7. 8. 2023 (Pavel Rychetský)

JUDr. Jitka Šmídová
 

1. 9. 2002 – 6. 6. 2012 (František Duchoň)

JUDr. Jiří Šouša, Ph. D. 
 

1. 2. 2014 – 15. 12. 2015 (Radovan Suchánek)

Mgr. Jitka Šrůtková
 

11. 9. 2006 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)
 

20. 1. 2016 – 31. 3. 2021 (Josef Fiala)

Mgr. Ing. Václav Štanglica
 

1. 10. 1998 – 31. 1. 2004 (Pavel Varvařovský)
 

1. 2. 2004 – 13. 2. 2005 (Jiří Nykodým)
 

9. 8. 2005 – 5. 8. 2015 (Vlasta Formánková)

JUDr. Jarmila Štěpánková
 

1. 1. 1994 – 30. 6. 2003 (Pavel Holländer)
 

8. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Pavel Holländer)

Mgr. Štěpán Šťastník 
 

1. 2. 2004 – 17. 12. 2013 (Jiří Nykodým)

JUDr. Hana Šulová
 

6. 6. 2013 – 3. 5. 2023 (Jaroslav Fenyk)

Mgr. Michal Švéda
 

15. 8. 2000 – 30. 6. 2003 (Vladimír Čermák)
 

1. 7. 2003 – 31. 8. 2003 (Miloslav Výborný)

Mgr. Jan Ticháček
 

1. 2. 2006 – 31. 3. 2008 (Michaela Židlická)

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph. D. 
 

1. 5. 2018 – 30. 6. 2018 (Ludvík David)
 

15. 3. 2022 – 7. 8. 2023 (Ludvík David)

Mgr. Jana Týčová
 

1. 10. 2004 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)
 

22. 1. 2014 – 20. 1. 2024 (Jiří Zemánek)

Mgr. et Mgr. Karel Ulík
 

1. 11. 2015 – 31. 12. 2015 (Kateřina Šimáčková)

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
 

2. 5. 1994 – 9. 11. 2003 (Eva Zarembová)
 

28. 4. 2004 – 16. 6. 2014 (Michaela Židlická)

JUDr. Jiří Večeřa, Ph. D., LL. M. 
 

1. 2. 2015 – 14. 10. 2015 (Ludvík David)
 

15. 10. 2015 – 30. 6. 2017 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Ondřej Vícha, Ph. D
 

1. 10. 2014 – 4. 6. 2023 (Vladimír Sládeček)

JUDr. Zuzana Vikarská, M. Phil., Ph. D. 
 

4. 1. 2017 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)
 

6. 6. 2023 – 30. 9. 2023 (Jan Wintr)

Mgr. Bc. Veronika Vlčková
 

6. 6. 2013 – 30. 6. 2022 (Jaroslav Fenyk)

Mgr. Petra Vrábliková
 

1. 11. 2003 – 31. 10. 2010 (Pavel Rychetský)

JUDr. Mgr. Štěpán Výborný, Ph. D. 
 

16. 6. 2014 – 30. 6. 2017 (Vojtěch Šimíček)

JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D. 
 

16. 8. 2008 – 3. 6. 2013 (Miloslav Výborný)
 

1. 2. 2021 – 31.10. 2021 (David Uhlíř)
 

16. 6. 2014 – 28. 2. 2023 (Vojtěch Šimíček)
 

1. 2. 2024 – 12. 6. 2024 (Vojtěch Šimíček)

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph. D.
 

1. 10. 1993 – 30. 4. 1996 (Zdeněk Kessler)

JUDr. Eva Zarembová 
 

1. 6. 2004 – 6. 8. 2013 (Pavel Holländer)

Mgr. Bc. Petr Závadský
 

1. 3. 2018 – 31. 1. 2022 (Josef Fiala)

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
 

1. 1. 2018 – 31. 3. 2023 (Vojtěch Šimíček)

1. 4. 2020 – 19. 6. 2024 (Tomáš Lichovník)

JUDr. Kristina Zbíralová, Ph. D.
 

1. 11. 2018 – 7. 8. 2023 (Ludvík David)

Mgr. Jiří Zeman
 

1. 1. 2009 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)
 

1. 7. 2008 – 16. 6. 2014 (Michaela Židlická)
 

17. 6. 2014 – 8. 1. 2024 (Vojtěch Šimíček)

JUDr. Jana Zezulová
 

1. 3. 1998 – 31. 12. 1999 (Eva Zarembová)
 

15. 1. 2001 – 3. 4. 2002 (Vladimír Paul)

JUDr. Josef Zimek
 

6. 3. 1995 – 29. 2. 1996 (Vojen Güttler)

JUDr. Dominik Židek, Ph. D.
 

1. 1. 2018 – 3. 5. 2023 (Jan Filip)