Asistenti soudců - popis

Asistenti soudců

Každému soudci Ústavního soudu je jmenován nejméně jeden asistent soudce. Asistenta jmenuje a odvolává předseda Ústavního soudu na návrh soudce, o jehož asistenta se jedná. V současné době mohou být každému soudci jmenováni až tři asistenti na plný úvazek, případně více asistentů na částečné úvazky, jejichž souhrn nepřesahuje tři plné pracovní úvazky.

Asistenti soudců Ústavního soudu se výrazně podílejí na přípravě a tvorbě rozhodnutí soudců Ústavního soudu, a přispívají tak  k prosazování materiálního právního a ústavního státu. Asistent soudce Ústavního soudu musí splňovat vysoké odborné a morální předpoklady pro výkon tak náročné a zodpovědné funkce.

Současní asistenti soudců Ústavního soudu

Současní asistenti soudců Ústavního soudu

V tomto přehledu jsou uvedeni asistenti jmenovaní současným soudcům Ústavního soudu v jejich aktuálním funkčním období; v závorce je uvedeno datum jmenování do funkce asistenta.

Asistenti předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského

JUDr. Blanka Baráková, Ph. D. (7. 8. 2013)
JUDr. Tomáš Herc, Ph. D., LL. M. (7. 8. 2013)
Mgr. Eva Šmakalová (9. 1. 2017)
Mgr. Nela Čekalová, LL. M. (16. 8. 2021)

Asistenti místopředsedy Vojtěcha Šimíčka

Mgr. Jiří Zeman (17. 6. 2014)
Mgr. et Mgr. Tereza Šimková (1. 7. 2017)
doc. JUDr. Ondřej Svaček, Ph. D, LL. M. (1. 8. 2018)
Mgr. Iva Hnátková (1. 3. 2021)

Asistenti soudce Vladimíra Sládečka

doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph. D. (1. 7. 2013)
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph. D. (1. 2. 2014)
JUDr. Ondřej Vícha, Ph. D. (1. 10. 2014)
JUDr. Ludmila Čiháková (1. 7. 2021)
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph. D. (1. 7. 2021)

Asistenti soudce Ludvíka Davida

JUDr. Kristina Zbíralová, Ph. D. (1. 11. 2018)
JUDr. Martina Kuloglija Podivínová (1. 4. 2019)
Mgr. Olga Konvalinová, DiS. (1. 9. 2021)
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph. D. (15. 3. 2022)

Asistenti soudce Radovana Suchánka

JUDr. Otto Dostál, Ph. D. (22. 1. 2014)
JUDr. Alena Kandalcová, Ph. D. (1. 6. 2016)
JUDr. Viktor Gazda (1. 11. 2019)
JUDr. Tereza Ordeltová (1. 11. 2019)
JUDr. Tomáš Grygar (1. 4. 2020)

Asistenti soudce Jiřího Zemánka

Mgr. Anežka Cirklová (22. 1. 2014)
JUDr. Martin Sláma (22. 1. 2014)
Mgr. Jana Týčová (22. 1. 2014) 
Mgr. Kamila Kouřilová (1. 10. 2020)

Asistenti soudce Tomáše Lichovníka

Mgr. Ing. Lucie Mikmeková (19. 6. 2014)
Mgr. Martin Pospíšil (19. 6. 2014)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D. (1. 4. 2020)
Mgr. Patrik Sysel (1. 8. 2022)
JUDr. Eva Heinrichová, Ph. D. (1. 2. 2023)

Asistenti soudce Davida Uhlíře

JUDr. Martin Dostál (6. 1. 2015)
JUDr. Sylvie Pokorná (1. 2. 2015)
Mgr. Robert Kaňka (1. 5. 2019)
Mgr. Kamila Abbasi, Ph. D. (1. 7. 2019)
Mgr. Adéla Slavíková (1. 11. 2021)

Asistenti soudce Jaromíra Jirsy

Mgr. Ing. Václav Štanglica (8. 10. 2015)
JUDr. Marek Pivoda (1. 10. 2019)
JUDr. Martin Malý (1. 4. 2023)

Asistenti soudce Josefa Fialy

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph. D. (17. 12. 2015)
Mgr. Jiří Zeman (20. 1. 2016)
Mgr. Martina Mušálková, Ph. D. (1. 5. 2022)
Mgr. Martina Holotňáková (1. 11. 2022)

Asistenti soudce Pavla Šámala

Mgr. Michaela Štefková (1. 3. 2020)
JUDr. Renata Rázková, Ph. D. (2. 3. 2020)
Mgr. Zdeněk Odehnal (13. 3. 2020)

Asistenti soudce Jana Svatoně

Mgr. Štěpán Bubník, Ph. D. (16. 2. 2023)
doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph. D. (16. 2. 2023)
Mgr. Martina Mušálková, Ph. D. (16. 2. 2023)
Mgr. Jiří Novák (1. 5. 2023)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (1. 5. 2023)

Asistenti emeritních soudců

Asistenti emeritních soudců Ústavního soudu a bývalí asistenti

V tomto přehledu jsou uvedeni asistenti bývalí, jakož i asistenti současní, kteří dříve působili jako asistenti pro emeritní soudce nebo pro soudce současné v jejich předchozím funkčním období; jména a tituly jsou uváděny ve stavu v době, kdy Ústavní soud opustili. Za údajem o funkčním období je uvedeno jméno soudce, pro něhož jako asistenti pracovali.

PhDr. JUDr. Karolina Adamová, CSc.
12. 9. 1994 – 30. 12. 1994 (Ivana Janů)

Mgr. et Mgr. Lenka Bahýľová, Ph.D.
1. 8. 2014 – 31. 12. 2017 (Jan Filip)

Mgr. et Mgr. Ing. Hynek Baňouch
1. 12. 2002 – 15. 7. 2003 (Vojtěch Cepl)
16. 7. 2003 – 31. 10. 2008 (Eliška Wagnerová)

JUDr. Blanka Baráková
15. 3. 2001 – 15. 12. 2002 (Vlastimil Ševčík)
16. 12. 2002 – 30. 6. 2003 (Vojtěch Cepl)
12. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Pavel Rychetský)

Igor N. Barilik
1.10.2013 – 31.3.2016 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. et Mgr. Jiří Baroš
1.11.2008 – 20.3.2012 (Eliška Wagnerová)
23.1.2013 – 30.4.2013 (Vladimír Kůrka)

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph. D.
27. 5. 2013 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
1. 2. 2017 – 31. 12. 2017 (Jan Filip)
1. 3. 2023 – 3. 5. 2023 (Jan Filip)

JUDr. Jana Bílková
7. 8. 2013 – 29. 2. 2016 (Ludvík David)

JUDr. Jana Blažková
1. 6. 1998 – 31. 8. 1998 (Pavel Varvařovský)

JUDr. Nikolina Borková
1. 3. 2001 – 30. 6. 2003 (Vojen Güttler)
6. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
21. 1. 2014 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)

Mgr. Štěpán Bubník, Ph.D.
1. 12. 2000 – 30. 6. 2003 (Antonín Procházka)
1. 12. 2000 – 30. 6. 2003 (Miloš Holeček)
1. 7. 2003 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)
29. 1. 2013 – 14. 5. 2013 (Michaela Židlická)
29. 1. 2013 – 14. 5. 2013 (Vlasta Formánková)
29. 1. 2013 – 31. 7. 2013 (Ivana Janů)
15. 5. 2013 – 3. 5. 2023 (Jan Filip)

Mgr. Daniel Burget
1. 8. 2000 – 31. 8. 2001 (Jiří Malenovský)

Ing. Mgr. Tomáš Ciprovský
1. 7. 2004 – 16. 6. 2014 (Michaela Židlická)

Mgr. Anežka Cirklová
1. 9. 2001 – 8. 5. 2004 (Jiří Malenovský)

JUDr. Mgr. Marek Čejka
1. 8. 2004 – 31. 1. 2006 (Michaela Židlická)

Mgr. David Čep
1. 11. 2016 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)

Mgr. Iva Černá
1. 10. 2006 – 28. 2. 2007 (Miloslav Výborný)

JUDr. Petr Černý
1. 10. 2005 – 2. 3. 2008 (Miloslav Výborný)

JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. 
1. 4. 2018 – 31. 12. 2019 (Ludvík David)

Mgr. et Mgr. Zuzana Čierna
1. 1. 2015 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)

JUDr. Ludmila Čiháková
15. 12. 1993 – 30. 6. 2003 (Antonín Procházka)
1. 10. 2003 – 31. 12. 2003 (František Duchoň)
1. 1. 2004 – 26. 11. 2013 (Jan Musil)
21. 1. 2014 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)

JUDr. Ing. Radovan Dávid
1. 11. 2008 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)
22. 7. 2014 – 15. 9. 2014 (Jiří Zemánek)
6. 1. 2015 – 30. 6. 2019 (David Uhlíř)
15. 2. 2016 – 30. 4. 2022 (Josef Fiala)

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
20. 6. 2013 – 30. 9. 2014 (Vladimír Sládeček)

JUDr. Martin Dostál
3. 4. 2000 – 30. 9. 2000 (Pavel Varvařovský)
15. 9. 2000 – 30. 6. 2003 (Vladimír Klokočka)
6. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)
1. 2. 2014 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)

JUDr. Otto Dostál
2. 11. 2004 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)

Mgr. Jakub Drápal
1. 9. 2016 – 31. 1. 2021 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Veronika Drobná
22. 9. 2003 – 29. 8. 2013 (Dagmar Lastovecká)

JUDr. Jana Dudová
1. 2. 1998 – 15. 7. 2003 (Vladimír Klokočka)

JUDr. Jaroslava Dvořáčková
1. 5. 1996 – 30. 11. 2002 (Zdeněk Kessler)

JUDr. Josef Eliáš, DrSc.
1. 9. 1994 – 31. 12. 1994 (Vladimír Paul)

Mgr. Martin Fedorko
1. 9. 2002 – 30. 6. 2008 (František Duchoň)

JUDr. Blanka Fedorková
1. 7. 2008 – 6. 6. 2012 (František Duchoň)

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
1. 7. 1998 – 9. 2. 2002 (Ivana Janů)
10. 2. 2002 – 15. 8. 2002 (Miloš Holeček)
16. 8. 2002 – 9. 11. 2003 (Eva Zarembová)
24. 9. 2004 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)

Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
1. 6. 1998 – 13. 7. 2003 (Vojtěch Cepl)
14. 7. 2003 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)

Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
1. 2. 2007 – 29. 8. 2013 (Dagmar Lastovecká)
1. 9. 2008 – 15. 12. 2015 (Vladimír Kůrka)
1. 2. 2014 – 31. 10. 2019 (Radovan Suchánek)

JUDr. Petra Fousková
18. 5. 2020 – 31. 12. 2020 (Jiří Zemánek)

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
17. 11. 1993 – 1. 7. 2003 (Vladimír Jurka)
2. 7. 2003 – 30. 9. 2005 (Miloslav Výborný)
1. 10. 2005 – 31. 12. 2008 (Vojen Güttler)

JUDr. Viktor Gazda
1. 6. 2019 – 30. 9. 2019 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Jiřina Gojová
1. 1. 1998 – 30. 6. 2003 (Vladimír Čermák)
1. 7. 2003 – 7. 5. 2013 (Miloslav Výborný)
8. 5. 2013 – 30. 6. 2021 (Milada Tomková)

Doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
18.10.1993 – 15.7.2003 (Vladimír Jurka)
10.9.2003 – 30.6.2010 (Vojen Güttler)

Mgr. Martina Grochová
1. 9. 2017 – 30. 6. 2018 (Kateřina Šimáčková)
1. 7. 2018 – 31. 8. 2018 (Ludvík David)
1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 (Ludvík David)

Mgr. Marie Grossová, Ph.D.
15. 1. 1998 – 31. 8. 1999 (Antonín Procházka)

JUDr. Anežka Hájková
1. 1. 1994 – 1. 12. 1997 (Vojen Güttler)
1. 3. 1998 – 30. 9. 1999 (Vojen Güttler)

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
1. 3. 2016 – 31. 12. 2017 (Ludvík David)

JUDr. Libor Hanuš, Ph.D.
1. 3. 2001 – 9. 11. 2003 (Eva Zarembová)
1. 4. 2001 – 15. 7. 2003 (Miloš Holeček)
8. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Pavel Holländer)

JUDr. Jaromír Harvánek
15. 10. 1993 – 4. 3. 1995 (Vojen Güttler)
1. 2. 2001 – 30. 9. 2001 (Jiří Malenovský)

JUDr. Eva Heinrichová, Ph.D.
1. 1. 1999 – 30. 6. 2003 (Vladimír Klokočka)
6. 2. 2004 – 29. 8. 2013 (Dagmar Lastovecká)
30. 8. 2013 – 31. 1. 2023 (Ludvík David)

JUDr. David Hejč, Ph.D.
10. 6. 2013 – 30. 11. 2022 (Jaroslav Fenyk)

JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M.
20. 9. 2010 – 6. 8. 2013 (Pavel Rychetský)

Mgr. Nikol Hermany
1. 10. 2007 – 26. 5. 2014 (Stanislav Balík)

JUDr. Libuše Hladilová
1. 5. 1998 – 31. 12. 2001 (Zdeněk Kessler)

JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
1. 1. 2008 – 6. 6. 2012 (František Duchoň)
1. 1. 2008 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)

Mgr. Tadeáš Holub
1. 10. 2016 – 31. 5. 2018 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Iva Homolová
1. 10. 1998 – 31. 12. 1999 (Iva Brožová)

JUDr. Filip Horák
1. 12. 1993 – 31. 12. 1997 (Vladimír Paul)

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
1. 6. 2006 – 26. 11. 2013 (Jan Musil)
27. 11. 2013 – 30. 11. 2014 (Radovan Suchánek)
21. 1. 2014 – 31. 12. 2014 (Jan Musil)

Mgr. Michal Hoskovec
1. 2. 2001 – 31. 7. 2002 (Eva Zarembová)

JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
10. 11. 1993 – 31. 8. 1999 (Vojtěch Cepl)

JUDr. Dana Hrabcová
1. 1. 1998 – 28. 2. 1998 (Vojen Güttler)

Mgr. Ondřej Hrabec
14. 2. 2022 – 31. 10. 2022 (Josef Fiala)

JUDr. Petr Chládek
13. 10. 2003 – 29. 3. 2004 (Pavel Varvařovský)

Mgr. Jan Chudoba
1. 2. 2013 – 28. 8. 2013 (Dagmar Lastovecká)
1. 11. 2011 – 26. 5. 2014 (Stanislav Balík)
19. 6. 2014 – 31. 1. 2023 (Tomáš Lichovník)

Mgr. et Mgr. Robert Jakubíček
1. 1. 2019 – 31. 7. 2022 (Tomáš Lichovník)

JUDr. Yveta Janáková
16. 1. 2006 – 15. 12. 2015 (Vladimír Kůrka)

Mgr. Petr Jäger, Ph. D.
21. 9. 2004 – 16. 2. 2014 (Ivana Janů)

Mgr. Lenka Jeřábková, Ph. D.
13.10.2003 - 30.4.2004 (Jiří Mucha)

JUDr. Eva Jungwiertová
2. 5. 1994 – 31. 5. 1998 (Pavel Varvařovský)

JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph. D.
15. 2. 2001 – 15. 12. 2002 (Vlastimil Ševčík)
1. 2. 2003 – 30. 8. 2006 (Jiří Mucha)

JUDr. Jana Kalinová
18. 9. 2000 – 31. 1. 2003 (Vladimír Čermák)

JUDr. Zdeněk Kapitán
22. 9. 2003 – 31. 1. 2007 (Dagmar Lastovecká)

Mgr. Jiří Karmazin
1. 11. 2000 – 9. 2. 2002 (Ivana Janů)
10. 2. 2002 – 12. 2. 2003 (Zdeněk Kessler)
1. 12. 2002 – 30. 6. 2003 (Vojen Güttler)
13. 2. 2003 – 15. 7. 2003 (Miloš Holeček)

JUDr. Petr Kilian, Ph. D.
1. 6. 2013 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

JUDr. Miluše Kindlová, Ph. D., M. Jur.
1. 3. 2017 – 31. 8. 2019 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Marian  Kokeš, Ph. D.
18. 9. 2006 – 20. 3. 2012 (Eliška Wagnerová)
16. 6. 2014 – 31. 7. 2018 (Vojtěch Šimíček)

JUDr. Jan Komárek, LL. M., M. St.
1. 10. 2009 – 31. 7. 2010 (Pavel Rychetský)

Martin Kopa
4. 4. 2016 – 30. 4. 2018 (Ludvík David)

David Kosař
1. 10. 2013 – 31. 5. 2016 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Lubomír Kostrhun
2. 8. 1993 – 20. 5. 1996 (Zdeněk Kessler)

Mgr. Aleš Koubek
1. 4. 2008 – 5. 8. 2015 (Vlasta Formánková)

JUDr. Jiřina Kovaříková
1. 12. 1993 – 8. 12. 1999 (Iva Brožová)
1. 1. 2000 – 21. 9. 2003 (Eva Zarembová)
22. 9. 2003 – 31. 7. 2013 (Dagmar Lastovecká)
1. 8. 2013 – 22. 6. 2021 (Vladimír Sládeček)

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph. D., LL. M.
1. 10. 2013 – 30. 6. 2017 (Kateřina Šimáčková)

doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl
20. 12. 1993 – 9. 2. 2002 (Ivana Janů)
10. 2. 2002 – 15. 7. 2003 (Miloš Holeček)

JUDr. Filip Křepelka
1. 7. 1998 – 15. 7. 2003 (Miloš Holeček)
22. 9. 2003 – 9. 11. 2003 (Eva Zarembová)

Mgr. Lenka Křičková 
1. 1. 2021 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph. D.
1. 3. 2016 – 31. 12. 2017 (Ludvík David)

JUDr. Martina Kuloglija Podivínová
7. 8. 2013 – 11. 3. 2018 (Ludvík David)

Ing. Mgr. Eva Kutová
1. 12. 2011 – 31. 8. 2012 (Stanislav Balík)

JUDr. Zdeněk Kühn, Ph. D., LL. M.
1.1.2004 - 31.12.2007 (František Duchoň)
17.1.2005 - 31.12.2007 (Jiří Mucha)

JUDr. Tomáš Langášek, LL. M.
11. 08. 2003 – 31. 12. 2008 (Pavel Rychetský)

Mgr. Petra Langášková
7. 10. 2021 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

Mgr. Jan Lata
1. 2. 2004 – 31. 5. 2006 (Jan Musil)

Mgr. Petr Lavický, Ph. D.
1. 4. 2007 – 31. 12. 2012 (Ivana Janů)

Mgr. Petra Lehotská
1. 9. 2018 – 31. 10. 2018 (Ludvík David)
1. 12. 2018 – 30. 9. 2021 (Ludvík David)

prom. práv. Alena Lhotská
15. 1. 1998 – 3. 4. 2002 (Vladimír Paul)

Mgr. Hana Lupačová, Ph. D. 
1. 3. 2020 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL. M.

23. 1. 2017 – 31. 8. 2017 (Jan Filip)
15. 3. 2018 – 31. 3. 2018 (Ludvík David)
1. 8. 2021 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

JUDr. Veronika Malenovská
8. 3. 2013 – 30. 4. 2013 (Dagmar Lastovecká)

JUDr. Radek Malenovský
1. 9. 2005 – 30. 6. 2010 (Dagmar Lastovecká)
1. 9. 2005 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)
7. 8. 2013 – 31. 7. 2014 (Jan Filip)

JUDr. Martin Malý
1. 9. 2021 – 30. 6. 2022 (Jaromír Jirsa)
1. 7. 2022 – 3. 5. 2023 (Jaroslav Fenyk)

Mgr. Irena Marková
1. 10. 2016 – 31. 10. 2017 (Kateřina Šimáčková)

prof. JUDr. Miloslav Máša, DrSc.
1. 9. 1993 – 31. 12. 2001 (Miloš Holeček)

Mgr. Bc. Alexandra Mateásková
1. 5. 2018 – 30. 6. 2018 (Ludvík David)

Mgr. Michal Matouš, Ph. D.
1. 7. 2017 – 31. 5. 2019 (Jaromír Jirsa)

Mgr. Ludvík Matoušek
5. 1. 2009 – 6. 8. 2013 (Pavel Rychetský)

JUDr. Markéta Matulíková Šedová
1. 4. 2000 – 8. 5. 2004 (Jiří Malenovský)
1. 6. 2004 – 31. 8. 2007 (Stanislav Balík)

JUDr. Filip Melzer, LL. M., Ph. D.
1. 10. 2006 – 31. 10. 2008 (Ivana Janů)

Mgr. Lucie Mikmeková
1. 5. 2008 – 26. 5. 2014 (Stanislav Balík)

JUDr. Pavel Molek, Ph. D., LL. M.
1. 10. 2013 – 31. 10. 2015 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. Kristýna Molková Foukalová
15. 8. 2013 – 31. 12. 2016 (Kateřina Šimáčková)
1. 11. 2017 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. Martina Mušálková
1. 2. 2014 – 26. 5. 2014 (Stanislav Balík)

JUDr. Ladislav Myška
1. 11. 1993 – 30. 11. 1993 (Antonín Procházka)

JUDr. Markéta Navrátilová
13. 10. 2003 – 30. 9. 2006 (Miloslav Výborný)
1. 3. 2007 – 3. 6. 2013 (Miloslav Výborný)
4. 6. 2013 – 14. 8. 2013 (Stanislav Balík)
15. 8. 2013 – 21. 1. 2014 (Kateřina Šimáčková)
1. 9. 2008 – 16. 7. 2014 (Vladimír Kůrka)
22. 1. 2014 – 16. 7. 2014 (Jiří Zemánek)

JUDr. et Mgr. Daniel Novák, Ph. D.
13. 1. 2006 – 15. 12. 2015 (Vladimír Kůrka)

Mgr. Jiří Novák
1. 4. 2013 – 19. 5. 2013 (Michaela Židlická)
18. 1. 2013 – 31. 5. 2013 (Stanislav Balík)
20. 5. 2013 – 3. 5. 2023 (Jan Filip)

Mgr. Michal Novotný
1. 11. 2015 – 30. 9. 2016 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Leoš Oliva
1. 6. 1998 – 31. 8. 2003 (Pavel Varvařovský)
1. 9. 2003 – 21. 5. 2013 (Miloslav Výborný)
22. 5. 2013 – 6. 8. 2013 (Jan Filip)
1. 7. 2013 – 26. 11. 2013 (Jan Musil)
21. 1. 2014 – 31. 1. 2019 (Jan Musil)

Mgr. Tereza Ordeltová
15. 6. 2019 – 31. 8. 2019 (Radovan Suchánek)

Mgr. et Mgr. Tereza Papoušková
1. 4. 2016 – 31. 8. 2016 (Kateřina Šimáčková)
1. 12. 2020 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)
1. 1. 2022 – 31. 3. 2022 (Ludvík David)

Mgr. Alexandra Pavlovičová
15. 9. 2005 – 31. 7. 2014 (Vlasta Formánková)
1. 8. 2014 – 15. 12. 2015 (Vladimír Kůrka)

Mgr. Martin Pecháček
14. 2. 2005 – 17. 12. 2013 (Jiří Nykodým)

JUDr. Lenka Pekařová
1. 6. 2018 – 31. 3. 2023 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Eva Petrilaková
1. 9. 1999 – 31. 12. 2002 (Vojtěch Cepl)
1. 12. 2005 – 31. 12. 2014 (Vlasta Formánková)
1. 1. 2015 – 31. 1. 2021 (David Uhlíř)

JUDr. Irena Píchová
1. 10. 1993 – 31. 12. 1998 (Vladimír Klokočka)
1. 7. 2002 – 6. 6. 2012 (František Duchoň)

Mgr. Zuzana Pilerová
1. 12. 2018 – 31. 3. 2019 (Ludvík David)

Mgr. Veronika Pochylá
1. 6. 2016 – 30. 9. 2016 (Kateřina Šimáčková)

PhDr. JUDr. Zdenka Polívková, CSc.
12. 9. 1994 – 11. 11. 1994 (Ivana Janů)
1. 11. 1995 – 31. 1. 1996 (Miloš Holeček)

JUDr. Sylvie Pokorná
1. 12.2001 – 8. 5. 2004 (Jiří Malenovský)
1. 12. 2001 – 31. 8. 2003 (Pavel Varvařovský)
1. 6. 2004 – 30. 4. 2013 (Stanislav Balík)

Mgr. Lenka Popovičová
7. 8. 2013 – 8. 1. 2017 (Pavel Rychetský)

Mgr. et Mgr. Jana Poráčová, Ph. D.
6. 5. 2013 – 3. 5. 2023 (Jaroslav Fenyk) 

JUDr. et Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
1. 5. 2002 – 31. 12. 2008 (Eliška Wagnerová)

Mgr. Martin Pospíšil
1. 12. 2004 – 16. 6. 2014 (Michaela Židlická)

Mgr. Vojtěch Procházka 
1. 10. 2018 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)

JUDr. Jan Provazník, Ph. D.
1. 8. 2016 – 3. 5. 2023 (Jaroslav Fenyk)

JUDr. Ivana Průchová, CSc.
1. 1. 1994 – 31. 12. 2000 (Eva Zarembová)
2. 10. 1995 – 31. 12. 2000 (Vladimír Čermák)

JUDr. Renata Rázková, Ph. D.
1. 12. 1998 – 15. 7. 2003 (Antonín Procházka)
1. 2. 2004 – 26. 11. 2013 (Jan Musil)
27. 11. 2013 – 1. 3. 2020 (Radovan Suchánek)

JUDr. Marie Rohlíčková
1. 10. 1993 – 31. 12. 1997 (Vladimír Čermák)

JUDr. Dita Řepková
8. 4. 2002 – 27. 4. 2008 (Eliška Wagnerová)

Mgr. Adéla Sedláčková, LL. M.
13. 1. 2006 – 31. 8. 2008 (Vladimír Kůrka)

JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
1. 9. 2008 – 17. 9. 2010 (Pavel Rychetský)
13. 6. 2011 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
11. 10. 1993 – 31. 12. 1998 (Vladimír Klokočka)

Mgr. Hana Schneiderová
1. 8. 2016 – 31. 12. 2017 (Jaroslav Fenyk)

Mgr. Roman Skopal
1. 1. 2009 – 29. 2. 2012 (Eliška Wagnerová)

Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivánková, Ph. D.
15. 1. 2015 – 5. 8. 2015 (Vlasta Formánková)

JUDr. Soňa Skulová, Dr.
1. 4. 1998 – 31. 1. 2001 (Vojtěch Cepl)

doc. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
1. 11. 1993 – 31. 8. 1994 (Vladimír Paul)
1. 1. 1995 – 3. 4. 2002 (Vladimír Paul)

JUDr. Martin Sláma
1. 2. 2004 – 17. 12. 2013 (Jiří Nykodým)

Mgr. Radim Smékal
15. 1. 2001 – 15. 11. 2002 (Vojtěch Cepl)

JUDr. Darja Soukupová
1. 6. 1998 – 3. 4. 2002 (Vladimír Paul)
6. 6. 2002 – 14. 8. 2002 (František Duchoň)

Mgr. Kateřina Studecká 
1. 5. 2018 – 30. 4. 2022 (Pavel Rychetský)

Mgr. Roman Stýblo
1. 9. 1999 – 30. 11. 2002 (Vojen Güttler)

JUDr. Ondřej Svaček, Ph. D., LL. M.
1. 9. 2016 – 30. 11. 2016 (Kateřina Šimáčková)

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
1. 4. 1998 – 15. 7. 2003 (Vojen Güttler)
6. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)
7. 8. 2013 – 15. 2. 2023 (Vladimír Sládeček)

JUDr. Jana Svatoňová
1. 9. 2004 – 30. 11. 2004 (Michaela Židlická)

Mgr. Jan Šamánek
16. 9. 2002 – 31. 7. 2003 (Eliška Wagnerová)

JUDr. Filip Ščerba, Ph. D.
18. 10. 2017 – 30. 9. 2018 (Radovan Suchánek)

JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
1. 9. 1997 – 30. 6. 2003 (Vojen Güttler)

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
1. 6. 2013 – 3. 5. 2023 (Milada Tomková)

Mgr. Jan Šmakal
1. 2. 2015 – 31. 5. 2019 (David Uhlíř)

JUDr. Jitka Šmídová
1. 9. 2002 – 6. 6. 2012 (František Duchoň)

JUDr. Jiří Šouša, Ph. D.
1. 2. 2014 – 15. 12. 2015 (Radovan Suchánek)

Mgr. Jitka Šrůtková
11. 9. 2006 – 28. 1. 2013 (Jiří Mucha)
20. 1. 2016 – 31. 3. 2021 (Josef Fiala)

Mgr. Ing. Václav Štanglica
1. 10. 1998 – 31. 1. 2004 (Pavel Varvařovský)
1. 2. 2004 – 13. 2. 2005 (Jiří Nykodým)
9. 8. 2005 – 5. 8. 2015 (Vlasta Formánková)

JUDr. Jarmila Štěpánková
1. 1. 1994 – 30. 6. 2003 (Pavel Holländer)
8. 8. 2003 – 6. 8. 2013 (Pavel Holländer)

Mgr. Štěpán Šťastník
1. 2. 2004 – 17. 12. 2013 (Jiří Nykodým)

JUDr. Hana Šulová
6. 6. 2013 – 3. 5. 2023 (Jaroslav Fenyk)

Mgr. Michal Švéda
15. 8. 2000 – 30. 6. 2003 (Vladimír Čermák)
1. 7. 2003 – 31. 8. 2003 (Miloslav Výborný)

Mgr. Jan Ticháček
1. 2. 2006 – 31. 3. 2008 (Michaela Židlická)

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph. D.
1. 5. 2018 – 30. 6. 2018 (Ludvík David)

Mgr. Jana Týčová
1. 10. 2004 – 16. 9. 2014 (Ivana Janů)

Mgr. et Mgr. Karel Ulík
1. 11. 2015 – 31. 12. 2015 (Kateřina Šimáčková)

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
2. 5. 1994 – 9. 11. 2003 (Eva Zarembová)
28. 4. 2004 – 16. 6. 2014 (Michaela Židlická)

JUDr. Jiří Večeřa, Ph. D., LL. M.
1. 2. 2015 – 14. 10. 2015 (Ludvík David)
15. 10. 2015 – 30. 6. 2017 (Jaromír Jirsa)

JUDr. Zuzana Vikarská, M. Phil., Ph. D. 
4. 1. 2017 – 10. 12. 2021 (Kateřina Šimáčková)

Mgr. Bc. Veronika Vlčková
6. 6. 2013 – 30. 6. 2022 (Jaroslav Fenyk)

Mgr. Petra Vrábliková
1. 11. 2003 – 31. 10. 2010 (Pavel Rychetský)

JUDr. Mgr. Štěpán Výborný, Ph. D.
16. 6. 2014 – 30. 6. 2017 (Vojtěch Šimíček)

JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D. 
16. 8. 2008 – 3. 6. 2013 (Miloslav Výborný)
1. 2. 2021 – 31.10. 2021 (David Uhlíř)
16. 6. 2014 – 28. 2. 2023 (Vojtěch Šimíček)

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph. D.
1. 10. 1993 – 30. 4. 1996 (Zdeněk Kessler)

JUDr. Eva Zarembová
1. 6. 2004 – 6. 8. 2013 (Pavel Holländer)

Mgr. Bc. Petr Závadský
1. 3. 2018 – 31. 1. 2022 (Josef Fiala)

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
1. 1. 2018 – 31. 3. 2023 (Vojtěch Šimíček)

Mgr. Jiří Zeman
1. 1. 2009 – 6. 8. 2013 (Vojen Güttler)
1. 7. 2008 – 16. 6. 2014 (Michaela Židlická)

JUDr. Jana Zezulová
1. 3. 1998 – 31. 12. 1999 (Eva Zarembová)
15. 1. 2001 – 3. 4. 2002 (Vladimír Paul)

JUDr. Josef Zimek
6. 3. 1995 – 29. 2. 1996 (Vojen Güttler)

JUDr. Dominik Židek, Ph. D.
1. 1. 2018 – 3. 5. 2023 (Jan Filip)