Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

prehled_jednani 19. srpna 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 34. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více tiskova_zprava 16. srpna 2022 Soudy musí při rozhodování o střídavé péči či styku s dítětem vzít v potaz i specifika zaměstnání rodičů (např. práci na směny) Čtěte více prehled_jednani 12. srpna 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 33. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více prehled_jednani 05. srpna 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 32. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více prehled_jednani 29. července 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 31. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více tiskova_zprava 27. července 2022 Ústavní soud zamítl ústavní stížnost proti předběžnému opatření ukládajícímu společnosti ATLAS consulting spol. s r. o. znepřístupnění Sbírky zákonů z let 1918-1944 v informačním systému CODEXIS Čtěte více rozhodnuti 26. července 2022 Při výkladu právního jednání je třeba dát přednost skutečné vůli účastníků smlouvy nad formálním projevem této vůle Čtěte více tiskova_zprava 26. července 2022 Samotná skutečnost, že má dítě nastoupit do první třídy, nepředstavuje automatickou a nezvratnou překážku jeho svěření do střídavé péče ani tehdy, když bydliště obou rodičů dělí větší vzdálenost Čtěte více tiskova_zprava 26. července 2022 K odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným trestním stíháním Čtěte více tiskova_zprava 26. července 2022 K procesní aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení obecné povahy podle § 101a odst. 1 soudního řádu správního Čtěte více