Renovace budovy

Renovace budovy

Za dobu své existence byla novorenesanční palácová stavba průběžně upravována. Poslední větší rekonstrukce proběhla v 80. a 90. letech. V roce 2010 byly modernizovány prostory knihovny Ústavního soudu, jinak byly v budově realizovány pouze nezbytné udržovací opravy. Vzhledem k nezbytnosti zachovat budovu v provozuschopném stavu a současně zajistit moderní pracovní prostředí byl v roce 2014 zpracován nový rozsáhlý plán rekonstrukcí a investičních aktivit, který řešil postupnou revitalizaci sídla Ústavního soudu. Budova má statut kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je vzhledem k architektonickému zpracování památkově chráněna jako celek. Z tohoto důvodu byl zadán její stavebně historický průzkum s cílem zajistit, aby původní architektonické prvky zůstaly zachovány a případně restaurovány. V rámci tohoto průzkumu byla nalezena časová schránka, kterou uložil při slavnostním otevření budovy dne 22. prosince 1878 zemský hejtman Adalbert Widmann pod závěrečný kámen.