knihovna ÚS

Knihovna Ústavního soudu

Knihovna Ústavního soudu je knihovnou specializovanou na státní a ústavní právo, mezinárodní právo a v obecné rovině na evropské (komunitární a unijní) právo, s přesahem do oborů právní teorie, právní historie a politologie.

Činnost a služby Knihovny Ústavního soudu upravuje Knihovní řád, který naleznete na stránce O Ústavním soudu - Organizace ÚS.

Na této adrese naleznete elektronický katalog knihovny: knihovna.usoud.cz.

Knihovna Ústavního soudu - 1

Akvizice literatury se řídí těmito hledisky: z české právní produkce nakupuje knihovna vše relevantní pro rozhodovací činnost Ústavního soudu, ze všech právních oborů, ze zahraniční produkce se knihovna zaměřuje na německé a anglické, v menším rozsahu na francouzské prameny, s cílem dosáhnout pokud možno úplného zastoupení základní literatury v oborech státního a ústavního práva, mezinárodního a evropského práva, z právní teorie a filozofie, a to nejen z oblasti angloamerické a kontinentální, ale i z jiných právních kultur.

Knihovna je koncipována jako knihovna a studovna sloužící primárně soudcům a zaměstnancům Ústavního soudu, kteří mají plná práva uživatelů knihovny. Knihovna je po rekonstrukci nových prostor dokončené v říjnu 2010 otevřena i pro odbornou veřejnost a ostatní právní a soudní instituce; externí uživatelé mají umožněn vstup do knihovny po předchozí domluvě se zaměstnanci knihovny a  jsou jim umožněny toliko prezenční výpůjčky.

Užší spolupráce byla navázána s knihovnou Nejvyššího soudu; obě knihovny koordinují akvizice zahraniční literatury a po zavedení nového informačního systému v knihovně Nejvyššího soudu budou sdílet knihovní katalog.

Kontaktní údaje:
email: knihovna(zavináč)usoud.cz
tel.: 542 161 047

 Knihovna Ústavního soudu - 2 Knihovna Ústavního soudu - 3

Foto: Petr Soukup