Velká rada

Velká rada

Jednou z nejzajímavějších částí Ústavního soudu je zasedací síň označovaná jako „Velká rada“, umístěná ve východním traktu prvního poschodí budovy nad kočárovým vstupem a vestibulem. Prostor byl původně koncipován pro potřeby jednání zemského výboru (nejvyšší výkonný orgán samosprávy na Moravě v letech 1861–1918). V dobových plánech je síň označena jako „Landesausschuss Sitzungssaal“ – tedy zasedací sál zemského výboru. Svou souměrností (sál má čtvercový půdorys), využitím jednoduchých geometrických tvarů a pravidelnými proporcemi odpovídá principům novorenesanční architektury. V době působení zemského výboru, resp. krajského národního výboru, býval sál označován jako „Velká rada“ a toto označení je používáno dodnes. 

Ve Velké radě se jako v jediném prostoru celé budovy dochoval nábytkový soubor z období 20. let 20. století. Tehdy byla budova využita pro nové orgány zemské samosprávy – Zemský úřad,  Moravský zemský výbor a od roku 1928 pro zastupitelstvo země Moravskoslezské. 

Sál je svědectvím dobového vnímání důležitosti a významu jednotlivých orgánů zemské samosprávy v době posledních desetiletí habsburské monarchie. Zatímco Sněmovní sál, v němž zasedal přímo volený zemský sněm (parlament), byl bohatě malířsky vyzdoben, včetně štukových prvků, Velká rada (jako místo zasedání zemského výboru) byla od počátku takřka bez ozdob. Sál poznamenala řada stavebních úprav, v jejichž důsledku pozbyl své estetické hodnoty, byť tato hodnota spočívala v jednoduchosti a nezdobnosti. Příkladem je osvětlení, kdy byl prostor v době svého vzniku velkoryse osvětlen centrálním plynovým svítidlem měděné konstrukce s kovovým pozlaceným zdobením a mosaznými hořáky. Svítidlo bylo v období 20. let 20. století zaměněno za velký třípatrový křišťálový lustr. V době rekonstrukce započaté v roce 1975 byly krajní stropní kazety osazeny rozetami s žárovkami a po obvodu byla doplněna světelná rampa se zářivkami. V roce 2005 byla po obvodu osazena nástěnná křišťálová svítidla. Stejně tak byly původní parketové kazety složené do tvaru vídeňského kříže v 70. letech 20. století nešetrně překryty dřevotřískovou deskou, masivně provrtány a přelepeny celoplošným kobercem. 

Při rekonstrukci sídla Ústavního soudu se obnova nevyhnula ani Velké radě.  Při respektu k půdorysnému tvaru místnosti, stropnímu podhledu a původnímu mobiliáři bylo zároveň potřeba navrhnout takové úpravy, které zohlední soudobou funkci sálu, tedy prostory určené k odborným jednáním a k přijímání významných návštěv a zajištění zázemí pro ně. Podkladem pro rekonstrukci se stal návrh architektonické kanceláře Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s. r. o. 

Základní ideový návrh místnosti směřuje návštěvníka na pomyslnou cestu hledání ústavnosti.  Místa pro zasedání u stolu tvoří neuzavřený kruh, přičemž chybějící výseč je doplněna nově vytvořeným výklenkem, který je pokryt textem Ústavy. Základní zákon České republiky je tak symbolickým, stálým a důležitým účastníkem jednání. Po stranách výklenku s Ústavou jsou umístěny státní znaky odlité z olovnatého skla a na podlaze koberec symbolizující nejistou hladinu, jakousi tekutost minulých i současných společenských vln. 

Stavební práce byly zahájeny na jaře roku 2022 a spočívaly především v odstranění nepůvodních podlahových vrstev a stropního podhledu. Díky nově vytvořené předstěně v čele místnosti bylo možné skrýt systém chlazení,  ve všech prostorách byly položeny nové dřevěné vlysové podlahy, byly repasovány nebo nově vyrobeny dřevěné výplně dveří, instalovány nové omítky a rozvody elektřiny. Na závěr byla instalována skleněná svítidla a výše zmíněné skleněné státní znaky od českých výrobců. 

Interiér byl vybaven zrestaurovaným stolovým nábytkem z 20. let 20. století a doplněn o repasovaná křesla potažená kůží. Okna jsou kryta elegantními sametovými závěsy, venkovní provoz a protilehlá zástavba jsou odstíněny bílými mušelínovými záclonami. 

Prostor Velké rady byl také kompletně vybaven audiovizuálním systémem pro vedení mezinárodních telekonferencí, včetně možnosti tlumočení.


Velká rada před rekonstrukcí


Velká rada během rekonstrukčních prací 


Velká rada po rekonstukci 


Předsálí Velké rady během rekonstrukce


Stejná prostora po rekonstrukci