Vnitřní atria

Vnitřní atria

V roce 2019 byly provedeny práce na sanacích jihovýchodního a jihozápadního atria. Poslední oprava, která se atrií dotkla, proběhla při rekonstrukci v letech 1980–1985. Hydroizolační vrstva postupně degradovala a přestala plnit svoji funkci a docházelo k prosakování srážkové vody do zděných konstrukcí. Při rekonstrukci fasády byl zjištěn skutečný stav a následně byla zpracována projektová dokumentace pro sanaci a další úpravy atrií.

Při provádění oprav byly např. sanovány obě studny nacházející se v atriích, byl odstraněn stávající násep, položena betonová deska, instalovány hydroizolační vrstvy a kanalizace. Následně byla položena původní kamenná dlažba (částečně nahrazena novou) a zpět byly osazeny kamenné parapety.


Jihozápadní atrium po rekonstrukci


Jihovýchodní atrium po rekonstrukci