Program jednání soudu

Filtr

Datum nelze zadat do minulosti.

Výpis a detail

22. srpna 2022: 9:00 - 9:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 377/20 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. navrhovatelé: SOLAR 6 s. r. o. stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Detail
23. srpna 2022: 8:00 - 8:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 638/22 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stručná charakteristika: právo na řádný proces
Detail
23. srpna 2022: 9:00 - 9:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 989/22 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. navrhovatelé: J. P., zastoupen JUDr. Denisem Mitrovićem, advokátem, stručná charakteristika: právo na soudní ochranu, zákaz dvojího přičítání, právo na osobní svobodu
Detail
23. srpna 2022: 9:30 - 10:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 2661/21 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: V. S., zast. advokátem JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem stručná charakteristika: Podmínky právní legitimace k podání žaloby pro zmatečnost a poučovací povinnost soudu v občanském soudním řízení
Detail
23. srpna 2022: 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 30/21 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. navrhovatelé: Veřejný ochránce práv stručná charakteristika: právo na právní pomoc a tlumočníka, princip legality (vázanosti státní moci zákonem), princip obecnosti zákona, princip předvídatelnosti, srozumitelnosti, bezrozpornosti zákona
Detail
23. srpna 2022: 14:00 - 14:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: II. ÚS 395/22 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: O. F., K. F. stručná charakteristika: úprava styku nezletilého dítěte s prarodiči
Detail
23. srpna 2022: 14:30 - 15:00

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 12/19 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: Nejvyšší správní soud stručná charakteristika: vyhoštění; lhůta
Detail
23. srpna 2022: 15:00 - 15:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 1626/22 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: R.V., zast. advokátkou Mgr. Barborou Gaveau stručná charakteristika: právo nezletilého být chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, nejlepší zájem dítěte, právo nezletilého na spravedlivý proces.
Detail