Nabídka zaměstnání - hlavička

Nabídka zaměstnání

Ústavní soud hledá vhodného kandidáta na pozici: Tiskový/á mluvčí

Ústavní soud hledá vhodného kandidáta na pozici:  Tiskový/á mluvčí

 

Popis pracovní činnosti:

 • připravuje podklady k mediální prezentaci Ústavního soudu (tiskové zprávy a avíza k vyhlašovaným nálezům), komunikuje se zástupci médií a zajišťuje mediální komunikaci představitelů Ústavního soudu;
 • zabezpečuje komunikaci Ústavního soudu prostřednictvím sociálních sítí;
 • monitoruje informační média a zajišťuje informační servis soudcům a zaměstnanců Ústavního soudu;
 • zabezpečuje obsahovou náplň webových stránek Ústavního soudu na intranetu, včetně aktualizace informací;
 • zpracovává a vede dokumentaci mediálních zpráv ve vztahu k Ústavnímu soudu;
 • plánuje, zajišťuje a vykonává činnosti týkající se vztahů Ústavního soudu k veřejnosti a participuje na osvětové činnosti, včetně přednáškové, pedagogické a prohlídkové činnosti pro veřejnost;
 • ve spolupráci s dalšími úseky Ústavního soudu připravuje a edituje Ročenku Ústavního soudu a další materiály sloužící k veřejné prezentaci Ústavního soudu;
 • na základě pokynu přímého nadřízeného se podílí na plnění dalších úkolů a činností odboru vnějších vztahů a protokolu.

Vzdělání a praxe:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně (právo a právní věda, mediální studia a žurnalistika, mezinárodní vztahy, případně další příbuzné obory);
 • orientace v právním a mediálním prostředí;
 • schopnost aktivně používat sociální sítě;
 • nadprůměrné stylizační a vyjadřovací schopnosti, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost;
 • velmi dobré organizační, komunikační, prezentační a negociační dovednosti;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • vysoké pracovní nasazení, časovou flexibilitu, schopnost tvůrčí práce;
 • aktivní přístup k plnění úkolů.

Nabízíme:

 • práci v prostředí vrcholné soudní a ústavní instituce;
 • platové ohodnocení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; pozice je zařazena do 12. platové třídy;
 • možnost odborného růstu, jazykového a dalšího vzdělávání;
 • příspěvek na stravování, sportovní či kulturní aktivity;
 • 5 týdnů dovolené, možnost využití indispozičního volna, stravenky, příspěvek z FKSP;
 • práci na dobu určitou, jedná se o zástup za rodičovskou dovolenou.

Nástup:

 • 1. 11. 2022 nebo dle dohody.

Nabídky v podobě strukturovaného profesního životopisu a motivačního dopisu zašlete nejpozději do 25. 8. 2022 na adresu podaniusoud..cz, případně zašlete na adresu Ústavního soudu, Joštova 8, 660 83 Brno. K uvedeným dokumentům připojte Vámi připravenou tiskovou zprávu k nálezu sp. zn. I. ÚS 987/07 ze dne 28. 2. 2008, dostupnému z databáze NALUS External link icon.

 „Osobní údaje, které uvedete ve Vašem životopisu, budou zpracovávány za účelem výběrového řízení v rozsahu potřebném pro výběrové řízení a po nezbytně nutnou dobu. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy na Vaši žádost. Pokud k uzavření pracovní smlouvy nedojde (nebudete vybráni ve výběrovém řízení, příp. nebudete mít o nabízenou pracovní pozici zájem), budou Vaše osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě vymazány a dokumenty s osobními údaji v listinné podobě skartovány. Informace týkající se správce osobních údajů, pověřence pro ochranu osobních údajů a Vašich práv ve vztahu ke zpracování osobních údajů vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, naleznete zde: www.usoud.cz/ochrana-osobnich-udaju/ External link icon.“