Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Ústavní soud se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.usoud.cz/)

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.9.2019. Prohlášení bylo revidováno dne 28. 6. 2022.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Ústavní soud 
Joštova 8, 660 83 Brno 2
tel. (+420) 542162111
fax: (+420) 542161309, (+420) 542161169
Elektronická podatelna: podani@usoud.cz
Datová schránka: z2tadw5
Úřední hodiny podatelny:
pondělí-pátek: 7:00 - 15:30

Kontakt na technického provozovatele

Dactyl Group, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
hello@dactylgroup.com
+420 607 149 073

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám.
 

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky využívají tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona. Stránky dále pak využívají analytické a preferenčnmí cookies k jejichž ukládání je třeba udělit souhlas.

Používané cookies

Název Exspirace Kdo má přístup  Popis
cookies_consents

1 rok

cookie z našich stránek Nastaveno webem www.usoud.cz a používá se k uložení souhlasu se soubory cookie a nastavení banneru souborů cookie

gid

1 den aplikace Google Analytics Nastaveno službou Google Analytics a používá se k seskupování statistických údajů.
ga 2 roky aplikace Google Analytics Nastaveno službou Google Analytics a používá se k rozlišení uživatelů.
gat 1 den aplikace Google Analytics Nastaveno službou Google Analytics a používá jej Google k přesměrování požadavků na servery Google Analytics.

Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce. 
Jak google zpracovává informace najdete zde

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek nebo na společnost Dactyl Group, s.r.o., která je dodavatelem redakčního systému Typo3 a technologií umožňujících provoz těchto webových stránek.

Dactyl Group s.r.o., Kounicova 284/39, 602 00 Brno, hello@dactylgroup.com, +420 607 149 073, 


Vytvořeno / změněno: 7.4.2015 / 19.8.2022